Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter

woensdag 12 april 2017

WERELDTENTOONSTELLING VAN HET HOTEL- EN REISWEZEN 1895Wereldtentoonstelling van het hotel- en reiswezen 1895

Wereldtentoonstelling van het hotel- en reiswezen 1895In 1895 werd er (opnieuw) een wereldtentoonstelling gehouden op het Museumplein (terrein tussen Rijksmuseum en Concertgebouw).

[Echter: De tentoonstelling zou volgens de criteria van het verdrag inzake wereldtentoonstellingenuit 1928 als gespecialiseerde tentoonstelling met als thema toerisme worden aangemerkt. Het Bureau International des Expositions heeft echter geen enkele gespecialiseerde tentoonstelling met terugwerkende kracht erkend zodat ook deze niet officieel als wereldtentoonstelling geldt (bron: Wikipedia)].


De plattegrond van het tentoonstellingsterrein
Zoals gebruikelijk werd er een aantal boekwerkjes uitgegeven, zoals natuurlijk het onvermijdelijke souvenir (http://perkamentus.blogspot.nl/2010/01/).

Ook was er een "OVDT-HOLLANT Weghwyser met printverbeeldingen":

(omslag-teekeningen zijn van de hand des heeren A. Le Comte, de verdere verluchting, deels oorspronkelijk, deels ontleend, van den heer Johan Braakensiek.)

En natuurlijk waren er allerlei 'feestelijkheden, zoals een 'Landjuweel', de 'Muiderkring' en 'voordrachten en 'Musizijnen en zangers zullen ons in wedstrijden het oorspronkelijk lied onzer vaderen leeren kennen':

Alsmede: 'De gedenkdag van de uitvinding der slang-brandspuiten [25 Sept. 1672] door Jan van der Heyden zal ons wellicht eene kleine tentoonstelling verschaffen op het gebied van oude en nieuwe bluschmiddelen.'
(zoiets als dit, maar wsch. is deze'foto' van een aantal jaren later!)

Hieronder zien we een foto van het tentoonstellingsterrein in aanbouw (rechts het hoofdgebouw).
Het Stedelijk museum is inmiddels voltooid (1895) en het Concertgebouw werd in 1888 opgeleverd.en hier vanuit de richting van de onderdoorgang van het Rijksmuseum.
Het grappige van deze vijver is, dat begin 21e eeuw er opnieuw een vijver op het Museumplein werd aangelegd, niet geheel op dezelfde plek, maar wel ongeveer...
Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling was een nagebouwd oud-hollands stadje 'Oud Hollandt'
 (Hierin werden zestiende- en zeventiende-eeuwse gevels uit de Hollandse steden nagebouwd zodat bezoekers in één dag door Holland konden reizen.)

Het Nieuws van den Dag gaf een map uit met "12 afbeeldingen in tint gedrukt naar teekeningen van Hend. Klijn met een letterkundige studie door J.H. Rössing".
Ziehier het oude 'Stadhuis aan de Plaetse'
(afgebrand in 1652)

hier het origineel, naar een schilderij van Saenredam

Wat zo'n uitgave ook bijzonder leuk maakt is het aantal advertenties die in deze map voorkomen.
Ik ben daar dol op, omdat het meestal goed de sfeer van die tijd weergeeft.
Kortom, wie weg wil zwijmelen in die goede oude tijd kan met deze map met prenten zijn hart ophalen!
Oudt-Hollant, Weghwyser met printverbeeldinghen. uitgegeven door het bestuur van Oud-Holland.
Te koop voor € 30,00
Link voor de bestelpagina van Boekwinkeltje Tureluur:
De map Oud-Hollandt, 12 afbeeldingen van Hend. Klijn en letterk. studie J.H. Rössing, Uitgave Het Nieuws van den Dag is te koop voor € 20,00
Link voor de bestelpagina van Boekwinkeltje Tureluur:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten