Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

woensdag 26 oktober 2011

Moderne Kleutergymnastiek voor Neerlands Jeugd, door R.W. Snapper, leeraar in de lich. oef. te Amsterdam

Grepen uit het rijk der lichamelijke opvoeding deel I

Teekeningen van Aloïs Schuch te ZeistEen curieus lesboekje , bedoeld voor 'de vakleeraren in de lichamelijke oefening',
'de klasseonderwijzer(es)', en 'leiders van jeugdvereenigingen, gymnastiekvereenigingen ten platte lande, ouders en opvoeders'.

Van de schrijver en de tekenaar zijn nauwelijks relevante gegevens te vinden, dus u zult het zonder moeten doen. We laten het boekje maar voor zichzelf spreken.

titelblad


Interessant is het verhaal op onderstaande pagina. Het laat zien dat er meer aandacht is gekomen voor de manier van lesgeven:

"Ongetwijfeld wordt er op deze manier van lesgeven meer van de onderwijzer gevraagd dan bij de oudere methoden.
De grootere moeite wordt echter ruimschoots beloond en het moet verheugend zijn als de leerkracht voor de lichamelijke opvoeding bij zijn naar school gaan reeds van verre met gejuich wordt begroet."

(klik op afbeelding(en) voor vergroting)

In de inleiding wordt verder aandacht besteed aan onderwerpen als 'voorstellingsvermogen', 'werkzaamheid', 'orde', 'overleg', 'de lichamelijke opvoeding in handen van den klasse-onderwijzer' en 'hygiëne'.

De illustraties zij geheel in de silhouet-stijl, (d.w.z. schaduwomtrek of schaduwbeeld).
Wist u overigens dat dit verschijnsel is vernoemd naar Étienne de Silhouette, een Franse minister van financiën in de 18e eeuw:Zelfs aan een muzikale invulling is aandacht besteed.
Zoals de 'Vroolijke Muzikantjes' (eindoefening) en
'Op `t vliegveld!' (kalmeerende oefening, eindoefening).


Dan denk je alles te weten... en dan stuit je op enkele begrippen waar je nog nooit van hebt gehoord...:
'Visschen met den zegen.'
(met dank aan wikipedia):

Zegenvisserij

Vissen met een ringzegen

Onder zegenvisserij verstaat men een visserijmethode waarbij de vis met een over de bodem slepend net door een omtrekkende beweging wordt ingesloten. Een eenvoudige vorm van zegenvisserij geschiedt vanaf het strand. In Nederland gebeurde dit bijvoorbeeld op Ameland. Het net werd daar vroeger door paarden voortgetrokken. Zee- en riviervisserij kunnen zich van deze methode bedienen.

Het net dat gebruikt wordt noemt men een zegen. Het is een groot staand visnet dat verticaal in het water staat doordat het aan de bovenkant van drijvers, en aan de onderkant van gewichten is voorzien.

De moderne visserij kent de ringzegen (of beurszegen) waarvan het zeer diep stekende net aan de onderzijde met behulp van een ringvormige kabel kan worden samengetrokken. Deze methode wordt toegepast in de industrievisserij. Men vist vooral op scholenharing, sprot en kever. Daarnaast is er de ankerzegen (of Deense zegen), een sleepnet dat de vorm heeft van een open kegel. Eén zijde is verankerd en de andere wordt door een schip over de bodem voortgetrokken. De ankerzegenmethode wordt vooral bij het vangen van platvis toegepast.


Vischkaar:
"Houten bak met gaten waarin men de schaaldieren of vis levend houdt."


Uitgave:
Thieme, Zutphen, 1932, 1e druk, soft cover, gebrocheerd, 96 pagina`s, naam op titelblad,
rug beschadigd, inhoud goede staat.


Te koop op:

Directe link naar de bestelpagina:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten