Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

woensdag 12 april 2017

WERELDTENTOONSTELLING VAN HET HOTEL- EN REISWEZEN 1895Wereldtentoonstelling van het hotel- en reiswezen 1895

Wereldtentoonstelling van het hotel- en reiswezen 1895In 1895 werd er (opnieuw) een wereldtentoonstelling gehouden op het Museumplein (terrein tussen Rijksmuseum en Concertgebouw).

[Echter: De tentoonstelling zou volgens de criteria van het verdrag inzake wereldtentoonstellingenuit 1928 als gespecialiseerde tentoonstelling met als thema toerisme worden aangemerkt. Het Bureau International des Expositions heeft echter geen enkele gespecialiseerde tentoonstelling met terugwerkende kracht erkend zodat ook deze niet officieel als wereldtentoonstelling geldt (bron: Wikipedia)].


De plattegrond van het tentoonstellingsterrein
Zoals gebruikelijk werd er een aantal boekwerkjes uitgegeven, zoals natuurlijk het onvermijdelijke souvenir (http://perkamentus.blogspot.nl/2010/01/).

Ook was er een "OVDT-HOLLANT Weghwyser met printverbeeldingen":

(omslag-teekeningen zijn van de hand des heeren A. Le Comte, de verdere verluchting, deels oorspronkelijk, deels ontleend, van den heer Johan Braakensiek.)

En natuurlijk waren er allerlei 'feestelijkheden, zoals een 'Landjuweel', de 'Muiderkring' en 'voordrachten en 'Musizijnen en zangers zullen ons in wedstrijden het oorspronkelijk lied onzer vaderen leeren kennen':

Alsmede: 'De gedenkdag van de uitvinding der slang-brandspuiten [25 Sept. 1672] door Jan van der Heyden zal ons wellicht eene kleine tentoonstelling verschaffen op het gebied van oude en nieuwe bluschmiddelen.'
(zoiets als dit, maar wsch. is deze'foto' van een aantal jaren later!)

Hieronder zien we een foto van het tentoonstellingsterrein in aanbouw (rechts het hoofdgebouw).
Het Stedelijk museum is inmiddels voltooid (1895) en het Concertgebouw werd in 1888 opgeleverd.en hier vanuit de richting van de onderdoorgang van het Rijksmuseum.
Het grappige van deze vijver is, dat begin 21e eeuw er opnieuw een vijver op het Museumplein werd aangelegd, niet geheel op dezelfde plek, maar wel ongeveer...
Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling was een nagebouwd oud-hollands stadje 'Oud Hollandt'
 (Hierin werden zestiende- en zeventiende-eeuwse gevels uit de Hollandse steden nagebouwd zodat bezoekers in één dag door Holland konden reizen.)

Het Nieuws van den Dag gaf een map uit met "12 afbeeldingen in tint gedrukt naar teekeningen van Hend. Klijn met een letterkundige studie door J.H. Rössing".
Ziehier het oude 'Stadhuis aan de Plaetse'
(afgebrand in 1652)

hier het origineel, naar een schilderij van Saenredam

Wat zo'n uitgave ook bijzonder leuk maakt is het aantal advertenties die in deze map voorkomen.
Ik ben daar dol op, omdat het meestal goed de sfeer van die tijd weergeeft.
Kortom, wie weg wil zwijmelen in die goede oude tijd kan met deze map met prenten zijn hart ophalen!
Oudt-Hollant, Weghwyser met printverbeeldinghen. uitgegeven door het bestuur van Oud-Holland.
Te koop voor € 30,00
Link voor de bestelpagina van Boekwinkeltje Tureluur:
De map Oud-Hollandt, 12 afbeeldingen van Hend. Klijn en letterk. studie J.H. Rössing, Uitgave Het Nieuws van den Dag is te koop voor € 20,00
Link voor de bestelpagina van Boekwinkeltje Tureluur:

maandag 10 april 2017

KERMIS VAN KOOPHANDELDE AMSTERDAMSE WERELDTENTOONSTELLING VAN 1883
(Ileen Montijn)

"De feestelijkste en meest exotische zomer die Amsterdam ooit beleefde was die van 1883."

Het huidige Museumplein begon zijn loopbaan als festivalterrein in 1883
Toen werd voor het eerst in Amsterdam een 'Wereldtentoonstelling' gehouden, beter gezegd: 
de INTERNATIONALE KOLONIALE EN UITVOERHANDEL TENTOONSTELLING
of Exposition Universelle Coloniale et d'Exportation Générale 
Het was de eerste internationale koloniale tentoonstelling, gehouden om de koloniale handel en rijkdommen te presenteren.
Reeds in 1795 werd het terrein gebruikt voor een 'vuurwerkshow'

Het Rijksmuseum was nog in aanbouw en zou in 1885 openen.
Het braakliggende terrein achter het Rijksmuseum werd 'ontgonnen' voor het festivalterrein.
Reeds 11 maanden voor de opening was het terrein volop in bewerking.

Deze wereldtentoonstelling was voor Amsterdam het begin van het toerisme, dat later zou uitgroeien tot één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de stad!Overzicht van het festivalterrein


De bouw van het Concertgebouw begon in 1883 en ook het Stedelijk museum dateert van later datum (1895). Dus rondom niets dan weilanden!

De initiatiefnemer voor de wereldtentoonstelling van 1883 was de Franse ondernemer Edouard Agostini, die ook bij de wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs was betrokken. Agostini presenteerde in 1880 zijn plan aan de stad en aan koning Willem III. De Nederlandse regering weigerde in eerste instantie het evenement te financieren, maar Agostini wist geld voor het project los te peuteren bij Belgische en Franse investeerders.

De nieuwigheden die op deze tentoonstelling te zien waren waren o.m. de telefoon, maar ook diverse metaalbewerkingsmachines en een brandkast waar wel 8 mensen in pasten!
De bierfirma Heineken ontving hier zijn diplome d'honneur (zie de grote fles rechts-midden op onderstaande foto).Tevens was, als nouveauté electrische verlichting op het terrein aanwezig.


Eén der grootste bezienswaardigheden van de tentoonstelling was het Nederlandse Koloniale paviljoen, met de kampong met Javaanse inboorlingen alsmede de Surinaamse inboorlingen.
Het tentoonstellen van mensen werd toen niet als mensonterend beschouwd. Maar niemand realiseerde zich dat deze mensen uit de tropen hier in de vrieskou moesten zien te 'overleven'.
Voor het Nederlandse koloniale paviljoen stond een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen die (als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië) voor een belangrijk deel verantwoordelijk was geweest voor de verovering van de Indonesische archipel.

Nog meer wetenswaardigheden over deze tentoonstelling (met name de uitgaven rondom deze wereldtentoonstelling) kunt u o.m. lezen op de blog van PERKAMENTUS: http://perkamentus.blogspot.nl

Een volgende keer meer over het Museumplein als festivalterrein!
Dan neem ik de wereldtentoonstelling van 1895 onder de loep...

("Kermis van koophandel" is verkocht)