Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zaterdag 28 april 2018

HET LELIJKE JONGE EENDJE

HET LELIJKE JONGE EENDJE

NAAR EEN SPROOKJE VAN H. ANDERSEN

GETEKEND EN GELITHOGRAPHEERD DOOR

THEO VAN HOYTEMA


Deze uitgave is een heruitgave 
van het oorspronkelijke werk uit 1893.
Het werd in 1970 uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de uitgeverij A.G. Schoonderbeek te Laren (NH)

[De uitgeverij gaf ook de Van Hoytema-wenskaarten en bekende prentenboeken uit, zoals "Hoe de vogels aan een Koning kwamen" (herdruk naar litho''s uit 1892), "Twee hanen" (naar Andersen), "Uilengeluk" en het beroemde "Het lelijke jonge eendje". Daarvan liet de uitgever bij zijn zestigjarig bestaan een editie van 31 litho''s in vijfkleurendruk vervaardigen.] Onlangs werd er in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard een overzichtsexpositie gehouden van zijn lithografische werk:

Theo van Hoytema (1863-1917) was tekenaar, lithograaf en grafisch ontwerper (boekbandontwerper).
Het lelijke jonge eendje was zijn tweede (beroemde) prentenboek en verscheen in 1893.


Titelpagina met het vignet van de uitgever: 
ALTYT GRAEG SORGHSAEMHET IS EEN WAAR FEEST OM DE PRACHTIGE ART NOUVEAU TEKENINGEN TE BEKIJKEN"BUITEN WAS HET HEEL MOOI"

[Een ooievaar kleppert Egyptisch als hij door de groene weiden loopt]
"MIDDEN IN DE ZONNESCHIJN LAG EEN OUD LANDGOED"

[er groeit hoefblad op de muur van het kasteel]
"DE ANDERE EENDEN ZWOMMEN LIEVER IN DE GRACHT"

 [Een eend zit onder het hoefblad op haar eieren en de andere eenden zwemmen rond in de gracht]

"EINDELIJK BARSTTE HET GROTE EI"

[Eén ei is nog niet uitgekomen en de moeder besluit tot Sint-Jan te blijven zitten. Als het ei uitkomt, blijkt er een groot en lelijk eendje in te zitten]
"HET LELIJKE JONG WERD DOOR IEDEREEN GEBETEN, GEDUWD EN VOOR DE GEK GEHOUDEN"

[Het arme eendje wordt geplaagd en gebeten door de eenden en kippen. Ook de haan komt op het eendje af en het wordt alleen maar erger. Ook de broertjes en zusjes van het eendje doen gemeen en hij loopt naar het moeras]

"HIJ KWAM WEER IN DE MOOIE NATUUR, ZWOM OP HET WATER EN DOOK ONDER"

[Op een dag vertelt het eendje de kip over het water, maar de kip vindt dat het eendje dankbaar moet zijn voor wat hij heeft. Het eendje besluit de wijde wereld in te gaan] 
"HET DOET ER NIETS TOE OF MEN IN EEN GANZEN EN EENDENPARK IS GEBOREN, ALS MEN MAAR UIT EEN ZWANENEI IS GEKROPEN"

[Het eendje is een zwaan geworden en hij weet dat het er niet toe doet als je in een eendenhof geboren bent, zolang je in een zwanenei gelegen hebt]


Als u het verhaal (uit 1843) van Hans Cristian Andersen nog eens wilt nalezen:

COLOPHON
ACHTERPLAT


(Verkocht)maandag 23 april 2018

IM HIMMEL und AUF DER ERDE

IM HIMMEL und AUF DER ERDE

HERZLICHES UND SCHERZLICHES AUS DER KINDERWELT

VON HEINRICH HOFFMANN


Het doet nog het meest denken aan de Poesie-plaatjes uit onze jeugd.
En het was dan ook vooral stichtelijk bedoeld.

De eerste druk verscheen in 1856 en aan de uitvoering te zien is daar niets aan veranderd, maar deze 20e druk dateert van rond 1920 en dan zou je een geheel andere stijl (Art Deco/Nouveau) verwachten.Het eerste verhaaltje heet "Der sonnabend im Himmel" en verhaalt van de verantwoordelijke taken der engelen, die behalve 'zingen en God loven' op de zaterdag met gouden bezems en borstels het hele huis (der Himmel) een grote beurt geven! Alles wordt gewassen en gepoetst!

Zelf de Melkweg krijgt een poetsbeurt en niet te vergeten het morgen- en avondrood. Tenslotte moeten ze de sterren met olie vullen, zodat die van de avond tot de morgen kunnen branden!

Ik geef het je te doen!

Ook de maan wordt gepoetst (de neus en het oor en het aangezicht), zodat hij tenslotte weer straalt als zilver

Na gedane arbeid wordt er gebeden en goede nacht gewenst en slaapt een ieder in vrede en rust, zelfs de haan die ze 's morgens zal wekken, terwijl de maan de tijd weergeeft.

Op zondag dan, tenslotte, wordt er gezongen: "De heer van hemel en aarde, eeuwig zijt gij geprezen.
Laat de slechte mensen vromer worden en dat de goeden ons daarheen zullen leiden."

Dus als je nu nog twijfels hebt...?

"De heer Knirps" is het volgende verhaal.
Het gaat over een klein mannetje (jongetje) dat wil laten zien dat hij 'best wel groot is'.
En dus, om dat te laten zien, de laarzen, de jas, de wandelstok en de pijp van zijn papa aantrekt.
Immers: kleren maken de man! 

Het vonkje dat uit wandelen ging en eerst een stuk hout en vervolgens een stoel en een kast. het huis en tenslotte de hele stad in brand zet.

"Snoeperij"
Hansje is opzoek naar zoetigheid/snoep. Maar de pot waarin hij honing vermoedt zit vol met een zwerm wespen.

Eigen schuld, dikke bult...!

Rijm-Rebus.
Met allerhande stichtelijke spreuken en raadgevingen.


De blinde man 'wandelt door de aardedonkere nacht' om 'ooit het licht te zien' ?


Een zoethoudertje voor de volgende keer?:

De geheimzinnige deur  waarachter de mooiste tuin ter wereld is te bewonderen, maar waarvan de sleutel de volgende keer wordt meegebracht...

De band heeft wel enigszins te lijden gehad. De linnen rug is beschadigd en de laatste pagina, die op de binnenzijde van de achterkaft is gelijmd is gescheurd en vertoont (samen met die achterplat) een vouw. Ook de hoeken en randen vertonen slijtage.

Maar ondanks deze gebruiksschade is het een erg leuk boek, in alleszins redelijke staat.
Zeker voor diegeene die het Frakturschrift enigszins weet te ontcijferen.


Voorplat:
Achterplat:Te koop bij Tureluur voor € 50,00


zondag 15 april 2018

GEDENKBOEK 1898-1923

GEDENKBOEK 1898-1923

TER HERINNERING AAN HET 25 JARIG REGEERINGSJUBILEUM VAN H.M. KONINGIN WILHELMINA

TEVENS 

PRACTISCH HANDBOEK VOOR HET HUISGEZIN

Wat zijn wij Nederlanders toch een practisch volkje!

Je geeft een boek uit ter meerdere eer en glorie van het vorstenhuis, maar tegelijkertijd is het een handig vademecum, een naslagwerkje voor het dagelijkse huishouden.

Je vindt hierin niet alleen 'Wenken en Raadgevingen voor het Huisgezin' en de posttarieven (!), maar, hoe stichtelijk, ook 'Aphorismen', 'Titels en Praedicaten'.
Je steekt er wat van op!

Maar wat dit boek zo practisch maakt(e) (en daar 'kick' ik gewoon op...) is de 'Maaltijdkalender'. 366 menu's, voor elke dag een menu.
Wat heerlijk, ik hoef me zelf niet meer de hersens te pijnigen ('rarara, wat zullen we eten...') maar kan in alle rust genieten van de voorpret die elk menu weer brengt!
En elke dag op z'n minst een 4-gangen menu, voor minder doen we het niet!

Het moge duidelijk zijn dat dit boek vast niet bedoeld was voor 'de gewone man'' of Jan de arbeider'...

Maar terug naar het begin:
Op 18 jarige leeftijd 'besteeg' Wilhelmina Helena Paulina Maria de troon, om die uiteindelijk 50 jaar te bezetten.
Hier was ze dus al op de helft!

Op pagina 63 wordt een uitgebreide beschrijving/uitleg gegeven over de symboliek van de afbeeldingen op voor- en achterplat.


De illustraties en het ontwerp van de band zijn van de hand van André Vlaanderen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/André_Vlaanderen


Nooit geweten dat alle provinciewapens (wapenschilden) een leeuw (of leeuwen) vertonen, behalve die van Groningen 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Groningen_(provincie)
en Drente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Drenthe_(heraldiek)De 11 provinciewapens en 1 wapen van Handel en Nijverheid


Bij mijn zoektocht naar meer gegevens over dit boek bemerkte ik dat de uitgave van mijn exemplaar werd aangeboden door de firma Peuscher & Hoekstra uit Hengelo.
(Algemeene Boek-. Muziek- en Kunsthandel. Kantoorboekhandel, Boekbinderij en tevens Advertentie-bureau)
De andere door mij gevonden exemplaren werden uitgegeven door  
Arentshorst & Zn. uit Kampen, W.H de Hoog Jr. Boekhandel uit Amsterdam, en 1 exemplaar uit Goes.
Ik meen daaruit te mogen concluderen dat er meerdere uitgevers waren die dit gedenkboek uitgaven!
Zeer waarschijnlijk zijn ook de aangeboden advertenties per uitgave verschillend.
Bij het exemplaar uit Amsterdam wordt expliciet vermeld dat er veel reclame in staat van ondernemers uit het centrum van Amsterdam (omgeving Staringstraat).
En zo bevat mijn exemplaar uitsluitend advertenties uit Hengelo.

Titelpagina.
'Groote ornamentale W met de jaartallen in haar ornament, die een kroonkussen draagt met daarop de koningskroon.
Een oranjeappelmotief.in festoenvorm, voltooid het geheel.'
https://nl.wikipedia.org/wiki/Festoen
Pagina met portretten (en wapens) van het Koninklijk Huis
Heerlijk, die gezwollen taal: 
'Voor vijfentwintig jaar aanvaardde Zij onder het gejubel der natie de regeering over het volk der Nederlanden.....'

Als je bedenkt dat er nog geen televisie was, laat staan computer of mobiel (en al helemaal geen faceboek!) dan is er in wezen weinig veranderd.
Men staat nog steeds 'uitzinnig' te juichen, weliswaar niet altijd voor de koning, maar dan toch wel voor de favoriete voetbalclub of de populaire rockstar!

Op deze pagina's wordt o.m. met enthousiame gesproken van de vooruitgang, zoals op het gebied der luchtvaart ('uitvinding tot heil der menschheid, tot verbroedering der volken') en draadloze telecommunicatie (telegraaftoestel van Marconi) en niet te vergeten 'de motor' ('de drijfkracht van vliegtuig, auto en motorschuit').Advertentie


Hier kon je alvast de datum van 6 september 1923 invullen, de datum waarop het '25 jarig Regeeringsjubileum' werd gevierd:Verjaardagkalender


Een keur uit de dooddoeners van die tijd:
 Van Vondel tot Thomas à Kempis 
en van Multatuli tot Jan Ligthart.


'De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.'
Wat een prijzen, kom er nu eens om!
10 cent (±  € 04,5)

En dan is hier uw leidraad voor de opvoeding: 
Rust, reinheid, regelmaat...
Slaap, tanden poetsen, speelgoed en winterteenen!
En dan het fietsen:' Laat uw kinderen niet te jong fietsen. Voor het twaalfde jaar moeten kinderen loopen blijven.'
Dat klinkt heel bizar, als je bedenkt dat kinderen dat nu vanaf de luiertijd krijgen bijgebracht.


Verder worden op de volgende pagina's behandeld:
- Het wegmaken van vlekken
- Het doen van kleine herstellingen
- Allerlei:
Wespen en bijensteken moeten zoo spoedig mogelijk gewasschen worden met vliegende geest (= amoniak). Daarna moet men er voor korten tijd een nat lapje op leggen.
- Wanneer koopen we: 
winteraardappelen, Nieuwe haring of Garnalen...
- Hoe bewaart men:
Vleesch, Dranken, Het Wollen Wintergoed, Schaatsen...

U ziet: voor elk wat wils...


Ter verheffing van het volk is het boek tevens gevuld met 'Meesterwerken uit Hollands gouden eeuwen':


De Wijnproevers van Jacob Duck (geen familie...!) uit het Rijksmuseum
(niet meer dan maximaal één glas per dag?!)En dan hier het pronkstuk uit dit gedenkwaardige boek: De Maaltijd-kalender:

Vandaag, 15 april is het menu alsvolgt:
Gehakt
Worteltjes-bus (???)
Aardappelen
Griesmeelpudding
met bessenvla


Wij wensen u smakelijk eten!


Oh ja, er is nog een pagina 'Voor Dierenvrienden'.
Met tips voor kippenliefhebbers (van Rheumatiek tot Veerenplukken en Windeieren), alsmede iets algemeens voor de verzorging van katten en honden.Tenslotte de pagina met de uitleg van alle symboliek:


'En tenslotte vangt de vijfde pagina aan met een versierde hoofdletter, waarbij ornamentaal verwerkt is rijksappel en scepter, symbolen van de Koninklijke waardigheid.'


Te koop bij Tureluur voor € 25,00


maandag 9 april 2018

PITTIGE VERHALEN UIT ONVEILIGE TIJDEN

PITTIGE VERHALEN 

UIT ONVEILIGE TIJDEN

Schetsen van illegale werkers, hongerlijders enz. 

uit alle rangen en standen 

verzameld door

Dr. Ir. W.C. Klein (van Dijk) 
en
Cath. P. de Grient Dreux

Uitgegeven met toestemming van de Grote Advies Commissie der Illegaliteit

De illustraties zijn van Jack Hellinga

Twee jaar na de bevrijding lukte het de samenstellers pas om voldoende verhalen te verzamelen voor dit boek.
Het idee was om de illegale werkers zelf hun(haar) verhaal te laten schrijven, ook al waren zij soms weinig geletterd.
Om de lezer goed te laten weten welk soort mensen de verhalen schreef is daarom af en toe een korte karakteristiek gegeven. Het pittige van vele van deze verhalen inspireerde tot de gekozen titel.voorplattitelpaginaHet boek laat zich lezen als een spannend jongensboek
Spertijd =  Avondklok
                 [https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd]

N.B.S.   = Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
                 [De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) heetten officieel de Nederlandse           Binnenlandse Strijdkrachten, afgekort NBS. Gewoonlijk hield men het op 'BS' - het vervelende van de afkorting NBS was dat ze nogal leek op de afkorting NSB. De Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten werden opgericht naar het voorbeeld van de Franse 'Forces intérieures'. Koningin Wilhelmina was er een groot voorstander van.]

O.D.      = Orde Dienst 
                 [De OD (Ordedienst) was Oranjegezind, politiek-behoudend en militair van karakter; in de OD waren officieren actief. De OD was in de zomer van 1940 ook niet opgericht als verzetsorganisatie, maar uit voorzorg: om de orde te handhaven in de overgangstijd tussen bezet en bevrijd. ]

Jeugdstorm  =  Nationale Jeugdstorm
                         [De Nationale Jeugdstorm (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging die van 1934   tot 1945 bestaan heeft, georganiseerd naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend en als nationaalsocialistische tegenhanger van de padvinderij.]

Met een Meeuwtje op haar jas = insigne met afbeelding van een meeuw: 


Rijshout = Wilgenhout  [https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijshout]


Duikadres = Onderduikadres
Duikster    = OnderduiksterHier is een drukfout geslopen in de verhaaltitel: distridutiebescheiden 
m.z.: distributiebescheiden
Distributiebescheiden = o.a.Voedselbonnen;distributiestamkaart                                [https://nl.wikipedia.org/wiki/Distributiebon]

Arbeidsinzet = Verplicht werken in Duitsland                          [https://www.verzetsmuseum.org/jongeren/april-meistaking/arbeidsinzet]

SS-kerels = Mannen van de Waffen-SS
                  [De Waffen-SS was een paramilitaire organisatie en later ook een volwaardig deel van de Wehrmacht, het leger van nazi-Duitsland. De organisatie was de militaire tak van de SS en werd in 1934 opgericht onder de naam SS-Verfügungstruppe. Zij kreeg in 1940 de naam Waffen-SS. Als onderdeel van de SS stond de Waffen-SS onder de formele leiding van Heinrich Himmler.]

B.S.-spion = spion van de Binnenlandse Strijdkrachten
M.P.'s = Machine Pistolen

S.D.   = Sicherheits Dienst 
             [De Sicherheitsdienst (SD) is in 1931 opgericht als veiligheids- en inlichtingendienst van de SS. De invloed van de SD groeide onder leiding van de Duitse beveldrager Reinhard Heydrich. In Amsterdam zetelde het hoofdkwartier van de SD in de Euterpestraat in de huidige Gerrit van der Veenschool. Hier werden gevangenen op hardhandige wijze verhoord.]

Tommies = De Engelsen 
                              [Zowel tijdens de eerste als de Tweede Wereldoorlog werden Engelse soldaten door vriend en vijand 'tommies' genoemd.
Uitgave: 
N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon - 's Gravenhage
1947, 1e druk.

De Netto-opbrengst van dit boek werd gestort in het fonds der Stichting 1940-1945.
Te koop bij Tureluur voor € 20,00