Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zaterdag 24 juli 2010

Wulpse sonnetten. door Pietro Aretino

Aretino: De gesel der prinsen

Vertaald door Ernst van Altena

Met zestien gravures naar tekeningen van
Guilio Romano

Uit de inleiding:

"De jezuïeten hebben het al eeuwen door: wanneer iemands werkstuk je onwelgevallig is, moet je het niet omhoog stoten in de publiciteit door fanfares van afgrijzen of verontwaardiging te blazen. Helemaal doodzwijgen moet je het ook niet, want dat mobiliseert de verdedigers.
Nee, beter is het om ander werk van hem te prijzen en van het als bedreigend ervaren werk te zeggen dat het 'tot zijn onbeduidendste behoort, een stukje broodschrijverij is dat terecht aan de vergetelheid werd prijsgegeven...' etc. En als je er dan tegelijkertijd voor zorgt dat het werk moeilijk verkrijgbaar wordt, dan kun je zo`n negatieve mythe eeuwen in stand houden.

Over het oevre van Pietro Aretino, Italiaans satiricus (1492-1556) vermeldt de Encyclopaedia Brittannica nog in de editie van 1961: 'of lesser interest are his poems...' en 'to modern readers he is mainly important as a moral phenomenon of his times'.
Nog erger maakt De Grote Oosthoek (7e druk, 1976-1981) het, die de Sonetti Lussuriosi (Wulpse sonnetten) maar helemaal niet onder Aretino`s werken noemt en wel vermeldt dat hij 'schreef om roem te verwerven', een schandelijk motief dat voor alle andere Europese schrijvers van de laatste vijf eeuwen uiteraard nooit een rol heeft gespeeld.
En dan zwijgen we nog maar over de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur (Story-Scientia, Gent) die het bestaat om Aretino`s bijnaam 'del flagello dei principi' (de gesel der prinsen) te vervormen tot 'de gezel der prinsen' en meent dat Aretino`s werk 'op zedelijk gebied ernstig voorbehoud verdient'. Een uit België tot ons komende index dus."

"Hoe men ook over deze sonnetten denkt, in elk geval is het nu ook in ons land niet langer nodig om over deze veelbesproken teksten van Aretino te praten, zonder ze te kennen."

Het eerste van de zestien sonnetten:
links de Italiaanse tekst, rechts de Nederlandse vertaling:
(klik op afbeelding voor vergroting)

Mochten er nog mensen zijn die denken dat kontneuken een uitvinding is van deze eeuw, dan wordt u door het volgende sonnet uit de droom geholpen:


Uitgave: C.J. Goossens te Hilversum, 1981, 1e druk, Paperback, stofomslag, 79 pagina`s, ISBN 9065512527, zeer goede staat.

(verkocht)

Distributie gijn en -pijn. Door D. Wouters

Het straatlied van 1914-1918


Uit de inleiding:

"een der beste bronnen voor de weerslag van de gebeurtenissen in zeker tijdsgewricht op de massa, was in vroeger jaren het straatlied.
Het was niet gecultiveerd, het was niet deftig, maar het vertelde wat op `s harten grond lei, soms in zeer ongezouten taal. Natuurlijk werd er overdreven, natuurlijk was het oordeel niet objectief, maar de kern, de feiten waren onbetwistbaar."

"Met deze liederen is de productie van het straatlied ten einde.
Wat na de oorlogsjaren nog gevent werd, waren sentimentele bedelliedjes of nadrukken van oude balladen. Kort na 1918 is de radio gekomen en de muzikale films met hun z.g. schlagers hebben de rest gedaan.
In dit bundeltje zijn zeer stellig de laatste èchte voortbrengselen van het naamloze straatdicht bijeengebracht. Het sluit een productie van honderden jaren af.
In de zestiende eeuw begonnen met de geuzenliederen, in de zeventiende eeuw bijna geheel in dienst van kerkelijke en politieke twisten, werden aan het eind dier eeuw de romantiek, de liefde en het avontuur de hoofdbronnen der rijmers en behalve een groot aantal losse exemplaren zijn in Thirsis minnewit
en andere bundeltjes deze bijeengebracht. Dan volgt een glorietijd voor het straatlied van meer dan anderhalve eeuw."

Verteld wordt hoe slecht alles van 1914 tot 1918 georganiseerd was en hoe er groot gebrek was aan velerlei dagelijkse levensbehoeften. Bijna alles was op de bon, maar op die bonnen was niets te krijgen. Berucht waren de o-weeërs (O.W.= Oorlogs Winst) die, misbruik makend van de situatie, grote winsten behaalden aan de ellende van de oorlog.
"Alles wordt - de geschiedenis is de beste leermeesteres - thans zo geordend en verdeeld, dat elk, zonder fancy-prijzen te betalen, zijn deel kan krijgen." (het boekje dateert van october 1940. de 2e wereldoorlog was nog vers!)


(klik op afbeelding voor vergroting)

Verklarende woordenlijst:

Postuma was minister tijdens 1914-1918 en verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en dus voor de voedseldistributie
Landstormers = Duitse soldaten
Kwatta = merk chocola
de schans = Nieuwe Schans (strafkamp)
O.-W.-ers = Lieden die oorlogs winsten maakten

hokkenbazen = brandstofhandelaren
"in de kamers"... = 1e en 2e kamer
kroten = (rode) bieten
Vredespaleis: zie Wikipedia:

Tenslotte aan het eind van dit boekje een pagina met "enkele historische aantekeningen"
"Dit alles ter herinnering voor hen, die heden niets doen dan klagen...."

Uitgave: Uitgeversmaatschappij Holland te Amsterdam, 1940, gebrocheerd, 60 pagina`s.

(verkocht)

Het nieuwe leven. tekening en gedicht van Roland Witte, 1973.


Symfonie

Een zee van zon overspoelt het nieuwe leven,
nog maar pas van ontluistering hersteld.
De aarde juicht in schitterende kleuren,
getoonzet met raffinement.


vrijdag 23 juli 2010

Canasta in een half uur, door H.W. Filarski

Met de officiële spelregels.

Complete handleiding
ABC voor beginners
Nieuwste spelregels
Alles in `t kort
Snel aan te leren
Tactiek voor gevorderden
Aangename tijdpassering

Canasta, wie is er niet groot mee geworden?
Dit kaartspel was mateloos populair in de 5 tiger jaren.
Het was een alternatief voor het moeilijker bridge en tevens "intelligenter" dan klaverjassen.

De avonden waren nog niet gevuld (ik zou bijna zeggen vervuild) met televisieprogramma`s en veel ander vertier bestond er ook (nog) niet.
De huiselijke kring was nog voor velen een vertrouwde, veilige omgeving waar ook gezamenlijk genoten werd van bijvoorbeeld radiouitzendingen zoals "De familie Doorsnee" of "De bonte dinsdagavondtrein", "Mastklimmen", of "Negen heit de klok".

Zo werd bij mij thuis (ik spreek over de periode van ongeveer 1955/1956) iedere vrijdag- of zaterdagavond het edele spel Canasta gespeeld, onder het genot van een kopje thee of een glaasje Ranja. Als snack kwamen de doppinda`s op tafel.
Toen was geluk nog heel gewoon....

Schrijver van het boekje is H.W. Filarski die in die tijd een bekende Nederlandse Bridge-speler was. (zie wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Filarski)

Voor diegenen die meer willen weten over hoe dit spel te spelen is dit boekje bedoeld.
Moeilijk kan het niet zijn, dacht ik, want het is in een half uur te leren, zoals op de omslag wordt vermeld!
De puntentelling

Uitgave: "Officiële" uitgave van de Nederlandse Canasta Bond, zonder jaar (± 1955?), soft cover, 55 pagina`s, 15 x 12 cm, enkele aanstrepingen, lezerssporen, vochtvlekken.

(verkocht)

woensdag 14 juli 2010

Het jammerhout. Raillerende rijmen. door Karel Bralleput

Karel Bralleput is één van de pseudoniemen van Simon Carmiggelt (1913-1987). Hij schreef onder deze naam tussen 1948 en 1956 drie bundels ironische verzen.
(railleren = spotten, schertsen).
(wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Carmiggelt)

Het boekje is geïllustreerd door Charles Boost (1908-2001), de broer van Wim Boost (Wibo) die dagelijks van 1951 tot 1983, een cartoon had in De Volkskrant.
(Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Boost)

Ontwapenend is toch deze stijl van dichten?!

Uitgave: Arbeiderspers, Amsterdam, 1955, 8e druk, gebrocheerd, soft cover, stof omslag, 47 pagina`s, goede staat.

(Te koop op: www.boekwinkeltjes.nl: Tureluur, voor euro 7,50)

zondag 4 juli 2010

Grijs geheugen. Samengesteld door Dieter Vandenbroucke. Met een inleiding van Piet Grijs

De geschiedenis van Nederland en Vlaanderen in 943 namen

"Het boek dat u nu in handen heeft ziet er beurtelings uit als een naslawerk, waarin u iets kunt naslaan, en als een naslagwerk, waarin u op uw kop krijgt omdat u een persoon uit uw geschiedenis niet kende, of omdat uw naam er tegen uw verwachting in niet bijstond."

Er bestaan 3 deeltjes: Dit onderhavige deel "is het spannendste en ik heb het van A tot Z uitgelezen."
"Er is ook nog een deeltje dat de vraag 'waar?' behandelt, in een alfabetische volgorde van plaatsen op aarde."
"En er bestaat een deeltje dat de vraag 'wanneer?' behandelt. Niet in een alfabetische lijst van jaartallen."

Aldus Piet Grijs in de inleiding.

Uitgave: Meulenhoff/Manteau, Antwerpen/Amsterdam. 2005, 1e druk, Paperback, 245 pagina`s, ISBN 9085420016, z.g.a.n.

(Te koop op: www.boekwinkeltjes.nl: Tureluur, voor euro 5,00)