Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zondag 21 april 2019

PANORAMA EERSTE JAARGANG

PANORAMA 1913/ 1914, 

EERSTE JAARGANG
Mooi ingebonden jaargang, de allereerste, van de Panorama.
bruine lederen band.


"Dit is het jaar"

1913, No 1 (2-7-1913)
t/m 1914, no 52 (24-6-1914)De allereerste!

Op de linkerpagina een afbeelding van het hulpgebouw van Magazijn De Bijenkorf, op het Beursplein.
Het warenhuis op de huidige plek is hier nl. nog in aanbouw.

Het (!) Panorama werd gelanceerd in het zgn. jubeljaar, het jaar waarin 100 jaar geleden het Koninkrijk der Nederlanden werd gesticht, na de Franse bezeting.In "HET" Panorama kon je artikelen vinden over allerhande onderwerpen.
Hier een bezoek van 'belangrijke personen' aan de N.I.T.S.T, de Nationale en Internationale Tentoonstelling van Sport en Toerisme.

Op de linkerpagina een advertentie van de Royal Worcester corsetten (absoluut roestvrij!)

Vanaf het 4e nummer (23-7-1913) werd HET Panorama gewoon uitgegeven onder de naam PANORAMA.
De Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling 
te 's Gravenhage.
Alle (toen nog) 11 provinciën waren vertegenwoordigd, alle deelnemers natuurlijk in klederdracht.

De 'tijdgeest' is altijd prachtig terug te vinden in advertenties.
Van 'Sanatogen' tegen zenuwzwakte, 'Den Hofkapper" (alle afwijkingen van den normalen haargroei) tot 'in natuurgetrouwe olieverfkleuren geschilderde portretten.'
En dan hier een overzicht van het interieur van het supermoderne bedrijf der 'Nederlandsche HuisTelefoon Maatschappij'
Voor het Kerstnummer voldoet een mooi winters plaatje van de Spiegelgracht uitstekend.

Op de linkerpagina de nieuwste uitgaven van de uitgeverij A.W. Sijthoff
En dan is het al weer 1914 !
"Zooals bekend is was onze koningin vroeger een ijverig beoefenaarster van onze echt 'Hollandsche wintersport."
Dit artikel handelt over Het Burgerweeshuis, gesticht door Haasje Klaas, omstreeks 1520.
Het gebouw (voormalig Sint Luciënklooster) in de Kalverstraat werd rond 1580 betrokken.
Tegenwoordig is hier het Amsterdam Museum gevestigd.
Een fenomeen dat ik (nog) niet kende:
Het verzamelen van Reclamezegels.

"Gelijk een besmettelijke ziekte"
"In slechts enkele jaren is uit dit onschuldig verzamelen een tak van industrie ontstaan die talrijken kunstenaars, drukkers en handelaren een bestaan oplevert."

Het 'oude' stadion, opgeleverd in 1914 deed dienst totdat in 1928 het (huidige) Olympisch Stadion werd gebouwd i.v.m. de Olympische Spelen die in 1928 in Amsterdam werden gehouden.
Altijd dankbaar zijn de foto's van het Koninklijk Huis.
Het volk staat netjes opgesteld in een rij, waarna de prinses mag 'wuiven.'
Wie Luitenant-Kolonel L.J.W.K. Thomson was weet ik niet, maar blijkbaar is hij gesneuveld in Durazzo op 15 juli 1914.
De 1e Wereldoorlog begon pas op 28 juli!

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog brachten de dood en begrafenis van Lodewijk Thomson heel Nederland in beroering. De 45-jarige luitenant-kolonel sneuvelde bij Durazzo in Albanië waar hij op verzoek van de grootmachten een ‘vredesmissie' leidde. Het neutrale Nederland zou een gendarmerie helpen opbouwen die in het prille vorstendom orde en recht moest handhaven. ‘In dienst der beschaving' werd ‘een belangrijke bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis der mensheid' geleverd, aldus de verantwoordelijke minister.
Maar de rol van politieman op de Balkan bekwam Nederland slecht. Albanië was een wespennest: rivaliserende clans bestreden elkaar en de grootmachten verdedigden hun eigen belangen. Hoewel Thomson respect afdwong, was zijn opdracht vanaf het begin tot mislukken gedoemd. 
        Missielid J. Fabius vertelt in zijn boek Met Thomson in Albanië een onthutsend relaas. Het bevat alle ingrediënten voor een tragikomische film: kanonnen zonder gebruiksaanwijzing, een onzekere vorst en een stokende Italiaanse gezant. Uiteindelijk werd een aanval van rebellen Thomson noodlottig. Hij werd getroffen toen hij ongedekt tegen kogels met enkele officieren stond te praten.
        In Nederland deed een heldhaftiger verhaal de ronde: de overste zou ‘om zijne troepen aan te moedigen' uit de loopgraven zijn opgesprongen en zijn gevallen ‘met het zwaard in de vuist'. Journalist Doe Hans beschreef later de emoties: ‘Heel ons volk werd als 't ware opgeheven in het licht van een hoogere en heilige eenheid. In alle harten trilde dezelfde snaar: men voelde dat in den vreemde een groot zoon van ons volk gevallen was bij het vervullen van een eervolle en moeilijke taak.' Het land zocht helden en vond er een. Koningin Wilhelmina prees Thomsons ‘oud-Nederlandsche plichtsbetrachting en moed' en vergeleek hem met Michiel de Ruyter.

In Den Haag en Groningen werden straten naar hem genoemd en borstbeelden geplaatst. Een staat er op de begraafplaats en kijkt uit op Thomsons graf onder een grote beuk met triest neerhangende takken. Heel bekend is ‘de held van Durazzo' niet meer; op het herdenkingsbordje is zijn naam verkeerd gespeld.

(bron: Historisch Nieuwsblad)Deze allereerste jaargang is te koop bij Tureluur 
voor € 150,00:


zaterdag 13 april 2019

1e en 2e POLITIONELE ACTIE

7e AFDELING VELDARTILLERIE 

1946 - 1949


VERSLAG VAN DE 1e EN 2e POLITIONELE ACTIE 

IN VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË

Over de 7e Afdeling Veldartillerie heb ik de volgende informatie op internet gevonden (met dank aan de website van het Korps Mariniers http://www.indie-1945-1950.nl)

Opgericht:                                         01-04-1946 te Oldenbroek ("de Knobbel")                      
Vertrek Engeland:                           29-05-1946 a/b "Kota Agoeng"               
Vertrek Indië:                                   20-06-1946 a/b "Volendam"                  
Aankomst Indië:                             16-07-1946 Batavia  (Tandjong Priok)                       
Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java, T.T.C. Noord-Sumatra   
Ingedeeld bij:                                   Z-Brigade                                
Actiegebied(en):                              Medan, Siantar, Merek, Seriboe Dolok, Taroentoeng,
                                                            Padang Sidempoean             

Commandant:                                  Maj. G.D. van Manen   01-04-1946/07-09-1949 
Gerepatrieerd:                                  11-08-1949 a/b "Johan van Oldebarneveldt"  
                                                            07-09-1949 aankomst Amsterdam              

Omgekomen:                                   6 man 


Dit boek is in vele opzichten zeer speciaal te noemen.
Het voert ons terug naar een tijd waarin er nog steeds sprake was van "onze koloniën". Het praten en denken over de inwoners van die koloniën was meestal 'nogal' discriminerend, naar de huidige maatstaven. De inlanders werden meestal aangeduid met de term peloppors.

En vergeet niet dat dit een boek is van en door militairen, dus het geheel ademt heldhaftigheid en stoerheid!
Enfin, oordeelt u zelf...
Wat volgt is een nauwgezet verslag van de gebeurtenissen en acties, beginnende op 8 april 1946

Op 8 april 1946 werden te Oldebroek acht batterijen artillerie gevormd. Deze zogenaamde "Calmeyer" eenheden bestonden geheel uit OVW'ers. Via Engeland, waar de uitrusting werd aangevuld, vertrok men naar Indië. Na aankomst te Batavia wachtte er een verdere opleiding voor o.a. de chauffeurs, seiners, koks enz. Op 8 oktober ontving men de kanonnen en werden de 7e en 8e batterij hernoemd tot N- en O-Batterij van de 7e Afd. Veldartillerie. Op 4 november, de dag dat de staf te Batavia arriveerde, werden de Batterijen verscheept naar Noord-Sumatra en gelegerd te Medan. De staf en de kanonnen arriveerden op 15 november. Vijf dagen later werd de taak van de Britse artillerie overgenomen. Na 2 januari 1947 werd de ring om Medan door infanterie en artillerie met enkele succesvolle acties aanzienlijk vergroot. Op 18 februari werd de O-Batt gelegerd te Helvetia.
 De eerste 'echte' acties beginnen pas op 21 juli 1947:
"Toch actie. Eindelijk."

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, zetten de N-en O-Batt, na een inleidend vuur, samen met Inf.IV.KNIL de opmars in naar Tandem Hilir dat de volgende dag werd bereikt. De O-Batt trok verder naar Bindjei. De komende dagen werd de afdeling o.a. ingezet bij Stabat (N-Batt) en Koeala (O-Batt). Op 26 juli keerde men terug naar Medan. Op 28 juli trok de afdeling met de Infanterie op naar Loeboek Pakam, Tandjong Morowa en Baoengan. De volgende dag bereikte de N-Batt Siantar. Terwijl de O-Batt zich verdeelde over de reeds bezette plaatsen, zette de N-Batt op 31 juli samen met Inf.IV.KNIL de opmars in naar Kabandjahe. Op 4 augustus bezette de O-Batt samen met 1-1 RI Tandjong Balei. Na de 1e politionele actie was de afdeling o.a. gelegerd te Tandjong Balei, Medan, Brastagi, Tebing Tinggi en Boenoet. Op 16 oktober namen twee secties deel aan de herbezetting van de Karo-hoogvlakte en werden o.a. gelegerd te Prapat, Seriboe Dolok, Merek, Hoeta Bajoe en Pematang Raja. Op 24 maart 1948 was de afdeling gelegerd in en bij Siantar, met een eigen patrouillegebied, en ging het een rustige tijd tegemoet.
"Het jaar 1947 is alweer voorbij. Er is veel gebeurd. Medan is niet alleen behouden, maar door de politionele actie is een uitgebreid en belangrijk gebied onder ons beheer gekomen....
We hebben drukke en stille tijden beleefd...."


 Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, nam de O-Batt deel aan de bezetting van Rantau Prapat. De N-Batt trok op 23 december met 5-11 RI op naar Porsea en Balige. De O-Batt werd op 27 december gelegerd in Taroentoeng. Op 9 januari 1949 trok de N-Batt samen Inf.III.KNIL vanuit Sibolga op naar Padang Sidempoean. Na de 2e politionele actie had de afdeling ook nog enkele kleine posten zoals te Marihat, Harean en "post Prapat". Na 27 maart werd de afdeling teruggenomen op Siantar en werd het materieel ingeleverd en leverde het enkel nog een detachement voor een post te Pertoemboekan en voor wachtdiensten te Belawan. Einde van de 2e politionele actie op 1 juli 1949.

Op 1 juli werd de afdeling geconcentreerd te Belawan en Medan voor transport naar Batavia van waaruit de afdeling ging repatriëren.  
Uiteindelijk vertrekt iedereen met de 'Johan van Oldenbarnevelt', terug naar Nederland:

6 september 1949: "Om 10 uur op het Y, worden we verwelkomd door ponten en boten, die om het hardst loeien...."

"Moge dit boekje helpen om de herinneringen op te halen."
Overzicht van de verschoten munitie:Achterin het boek is een kaart van Noord Sumatra ingelijmd:Ik ga geen oordeel vellen over de juistheid van de politionele acties.
Oordeelt u zelf maar.

Het gaat hier vooral om het laten zien van een zeldzaam en wel heel bijzonder dagboek dat een kijk geeft in de gebeurtenissen van die tijd.


Te koop bij Tureluur:
voor € 100,00.
vrijdag 15 maart 2019

MASKERADE LEIDEN 1890

DE INTOCHT VAN KAREL V

BINNEN NIJMEGEN IN 1546


MASKERADE
 GEHOUDEN DOOR DE LEDEN VAN HET LEIDSCHE STUDENTEN-CORPS
den 24sten Juni 1890
Ter viering van den 315den Verjaardag der Leidsche HoogeschooL
voorstellende
DE INTOCHT VAN KAREL V BINNEN NIJMEGEN
OP DEN 9 FEBRUARI 1546

Overeenkomstig de Teekeningen, door de Commissarissen tot Regeling der Maskerade verstrekt, en onder hun toezicht geteekend en op steen gebracht door G.J. Bos.
Een hele mond vol voor een gekostumeerde optocht die nog het meeste doet denken aan carnaval.

Dat betekent het ook volgens Van Dale:
mas·ke·ra·de (devmeervoud: maskeradesmaskeraden)
1verkleding op carnaval2gemaskerd feest
Wikipedia vertelt ons het volgende:
Maskerade kan verwijzen naar: Masque, ook maskerade, een toneel-, muziek- en dansspektakel dat hoofdzakelijk in de 16e en 17e eeuw in aristocratische kringen populair was.


Dit soort optochten was (ook nog) erg populair 
in de 19e eeuw.
Er was immers geen televisie, laat staan een computer of mobiele telefoon?!


Van belang is natuurlijk de volgorde 
van de stoet.
De keizer wordt voorafgegaan door een lange stoet van hoogwaardigheidsbekleders, van Maarschalk tot Burgerhopman, van Roededrager tot Rentmeester en van Landdrost tot Lijfwacht.


Eerste afdeling: De Stad en het Rijk van Nijmegen                Schepenen en raadsleden van Nijmegen, 
                                richteren (te paard)
 Tweede Afdeeling:Het Hertogdom Gelre (vanaf nr. 72) Bannerheer, graaf, landdrost en heer Kanselier, burgemeester, Griffier, Landrentmeester en zo meer.


Derde Afdeeling: Keizer Karel V (nr. 173)


Vierde Afdeeling: De Bisschop van Utrecht (nr. 192)Vijfde Afdeeling: De Aartshertog van Oostenrijk (nr. 223)
Zesde Afdeeling: De Raad van State

met op nr. 248:
"Philippe de Croy, Hertog van Aerschot, Prins van Chimay, Graaf van Porçean, Sinneghem en Beaumont, heer van Beveren en Héverlé, Kapitein-Generaal van het keizerlijke leger, Groot-Baljuw van Henegouwen, Ridder in de orde van het Gulden Vlies, Chef van de Finantiën."
Ook hedentendage wordt af en toe nog een maskerade gehouden, zoals hier in Groningen:


Op 14 juni 2014 werd ter ere van het 400 jarig bestaand van de Rijksuniversiteit Groningen een oude traditie in ere hersteld: studenten trekken (samen met stadjers) gekostumeerd door de straten van Groningen. Ook bewoners van de Rivierenbuurt deden mee, samen met studenten van Navigators, Commotie en Gyas. N.B.: De hele map met 27 losbladige steendrukken in kleur verkeert in goede staat, afgezien van de gebruikelijke slijtage die bij een dergelijke ouderdom te verwachten is.

Achterkant map: wat lichte krasjes.
(De gaatjes aan de linkerzijde waren bedoeld voor (elastisch) koord, voor het bijeenhouden van de afbeeldingen)

 Blad nr. 2 heeft een verschoten onderrand van ± 1 cm
en een beschadigde hoek rechtsonder

Achterzijde blad nr. 9

Blad nr. 27: vouw hoekje linksonder


(Deze schitterende map steendrukken is verkocht.)zondag 27 januari 2019

LECTURES POUR LES ENFANTS

LECTURES POUR LES ENFANTS

VOLUME DIXIÈME

RÉDIGÉ par J. - L. GALLIARD

LIBRAIRIE DE GEORGES BRIDEL, LAUSANNE, 1848, 1er edition
(IMPREMERIE BONAMICI ET COMPAGNIE)


Lektuur voor kinderen
Met recht klein, maar fijn.

Een boekje met verschillende onderwerpen 
voor de jeugd van meer dan 150 jaar geleden!


Zo is er natuurlijk het bijbels onderricht. 

                    Een stichtelijk woord is immers nooit weg!

Maar ook land en volkenkunde is een geliefd onderwerp. 
Zoals hier: De inwoners van Nieuw-Holland, oftewel Australië
Hier is een wel grappig verhaal over de Hollandse geest 
van orde en reinheid.
Het handelt over het dagelijkse legen van de 'asbak' (de as van het haardvuur) door de huishoudsters (bedienden)Het rund.
Zonder het rund zouden zowel de armen als de rijken moeite hebben met (over)leven.
Behalve bijbelonderricht en geschiedenis en aardrijkskunde staat het boekje ook vol met (meestal) stichtelijke historietjes en anekdoten, plant- en dierkundige geschiedenissen en van-alles-en-nog-wat, over de zomer, Egypte, en een overtocht van Europa naar Amerika, uiteraard per schip.Een overstroomd meer

 Leviticus 19:32
"Voor een grijs hoofd zult gij opstaan en den oude eren; en gij zult vrezen voor uwen God; want ik ben de Heer."
De handel in aflaten:
De kerk werd er schatrijk mee!
Een aap en een beer aan boord, ter leeringhe ende vermaeck!
De laatste aflevering (december)in het boekje dat voor iedere maand een aflevering had.
Tenslotte de inhoudsopgaveKortom, een heerlijk boekje, 
als je het Frans een beetje kunt volgen tenminste...


Te koop bij Tureluur voor € 50,00: