Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

maandag 20 november 2017

FRANS-DUITSE OORLOG 1870-1871

HET BELEG VAN PARIJS
in
1870-1871
door GERARD KELLER


De 'vergeten oorlog'

Er was nog geen film/televisie/internet !

Men moest het doen met 'van mond-tot-mond-verhalen', kranten en boeken, zoals dit exemplaar.
Voor beeld was men aangewezen op tekeningen, of gravures.Voor wie de historie er nog eens op na wil lezen is hier de link naar de pagina op wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Duitse_Oorlog


Wat ik vooral wil laten zien zijn de bijna fotografische staalgravures die bijna elke situatie in deze oorlog hebben vastgelegd.
Da's nog eens andere koek dan een foto'tje maken met je mobiel!


even een brood halen bij de bakker krijgt hier wel een heel andere betekenis...


Voor het brievenvervoer werden balonnen gebruikt en ook de postduiven werden met balonnen teruggebracht...
"In het geheel zijn er gedurende het beleg 54 luchtballons opgelaten, die twee en een half millioen brieven hebben vervoerd, te zamen 10.000 kilogrammen wegende."


Bombardementen waren aan de orde van de dag en zorgden voor een afschikwekkend 'effect'.


Wat er na de oorlog over bleef was vooral veel verwoesting, nog afgezien van de oorlogsschatting die Frankrijk moest betalen.


Tenslotte nog een afbeelding van het boek zelf, n.l. de schutbladen, zowel voor- als achterin...


Dit verslag van het beleg van Parijs tijdens de Frans-Duitse oorlog is te koop voor € 20.00.
Link naar de bestelpagina op boekwinkeltjes.nl:


donderdag 26 oktober 2017

MANNENTAAL

Mannentaal

Mannenbevrijding als ondergeschoven kindje van de Homo-emancipatie?


Veel mensen zullen denken dat het begrip mannenemancipatie iets is van de laatste jaren. Niets is minder waar.
Met de komst van het internet is veel, heel veel te vinden over van alles en nog wat. Maar van wat er vóór het internettijdperk gebeurde is het veel moeilijker en soms zelfs onmogelijk om enige informatie op het internet terug te vinden.
Om te voorkomen dat het uit de geschiedenis wordt 'weggeschreven' daarom dit artikel over de Mannenemancipatiebeweging uit de jaren 70 van de vorige eeuw.Mannentaal nr. 8 (1978)

Even een klein overzicht der historie:
Door de opkomst van de vrouwenemancipatie (o.a. Dolle Mina), eind 60-er jaren van de 20e eeuw, werden  mannen geconfronteerd met hun eigen positie in deze door mannen gedomineerde samenleving.
Voor veel  kritische mannen een reden om zich eens te gaan bezinnen op hun rol als man in deze maatschappij, het huwelijk, de relatie, en iets te doen aan hun persoonlijke 'bevrijding'.
De Mannenbevrijdingsbeweging was geboren!
Een inspiratiebron vormde de diverse uitgaven op het gebied van de (vrouwen)emancipatie, zoals 'De schaamte voorbij' (Anja Meulenbelt) en 'Als ik nee zeg voel ik me schuldig' (Manuel J. Smith).
Maar zeker ook het boek van Gerard van Beusekom-Fretz: 'De komende en de gaande man'.
[ intervieuw met Gerard van Beusekom uit 2016: 
https://schravendeelr.wordpress.com/2016/09/20/interview-met-gerard-van-beusekom/ ]


Al gauw werden in navolging van de feministische praatgroepen  ook mannenpraatgroepen opgericht waarin 'gewerkt' werd aan de emancipatie van de man.
Een van de gevolgen van deze praatgroepen was de uitgave van een blad waarin artikelen over die emancipatie een plaats vonden: MANNENTAAL.
Vaak waren het persoonlijke ervaringen van mannen in hun strijd met hun mannenidentiteit. En aldus kwam het aspect van homoseksualiteit ook regelmatig aan bod.
Er werd in de praatgroepen (soms/vaak) gebruik gemaakt van 'cocounselen', een vorm van zelfhelptherapie, ontwikkeld door Harvey Jackins.
En in de laatste jaren der beweging waren er ook zelfhelpgroepen die, in navolging van de FORT-groepen uit de feministische beweging, gebruik maakten van 'radikale therapie': Mannen Radikale Therapie (MRT).

[FORT (Feministische Oefengroepen Radikale Therapie) is gebaseerd op de Amerikaanse Radicale Therapie (Radical Therapy); een therapie die zich naast het persoonlijke vooral richt op ziekmakende aspecten van de maatschappij. In de Fort wordt gebruikgemaakt van modellen en technieken uit de Transactionele analyse(bijvoorbeeld de TA-egoposities) en de Gestalttherapie (Gestalt); de zogeheten Reddersdriehoek en het Co-counselen. Daarnaast zijn spelelementen en lichaamswerk belangrijke onderdelen van de Fort en verder alles wat bruikbaar is tot zang- en zenoefeningen aan toe. (Wikipedia)]
Behalve dat er tevens een informatieblad INFOMAN (met info over wat er waar en wanneer plaatsvond, en met korte beschouwingen over de ontwikkelingen der mannenemancipatie) werd uitgegeven, was er ook in veel plaatsen een ontmoetingsplek/mannenkafé (waar vrouwen niet werden toegelaten), zoals Het ZANDMANNETJE (in de Zandstraat) in Amsterdam.Het moge duidelijk zijn dat er in de Mannenbeweging veel mannen waren die hun comming-out te danken hebben aan het feit dat ze aan hun emancipatie konden werken zonder dat het 
(al te)bedreigend was. De overstap naar de aanvaarding van hun homoseksualiteit werd daardoor een stuk eenvoudiger.
Misschien dat de mannenbevrijdingsbeweging daarom geruisloos is opgehouden te bestaan of voor een groot deel is opgegaan in de homo-emancipatiebewegingen?!
zaterdag 30 september 2017

SCHIMPNAMEN

GROOT SCHIMPNAMENBOEK VAN NEDERLAND

samenstelling: Dirk van der Heide
inleiding: Siemon Reker
illustraties: Jan Woldring

Wat je altijd al had willen weten, maar waar je geen flauw benul van had wat het betekende of waar het vandaan kwam!

Als geboren Amsterdammer ben ik natuurlijk het eerst geïnteresseerd in de schimpnamen van mijn geboortestad. 
Wel, die zijn niet mis.

Houdt je vast:

Amsterdammers zijn stoepeschijters!


[Te koop voor € 8,00.
link voor de bestelpagina:
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/181417233/Groot_schimpnamenboek_van_Nederland/]vrijdag 18 augustus 2017

HEBREW ILLUMINATED MANUSCRIPTS

HEBREW ILLUMINATED MANUSCRIPTS

BY BEZALEL NARKISS

FOREWORD BY CECIL ROTH

Wie dacht dat 'verluchte manuscripten' uitsluitend in de Christelijke traditie voorkomen zit er goed naast.
Want overal waar er sprake is van dezelfde techniek vind men de meest prachtige 'verlichte/verluchte geschriften.'
Niet alleen de Islamitische, die tegenwoordig 'populair' zijn, getuige het aanbod op veilingsites als Catawiki, maar zeker ook de schitterende voorbeelden uit de Hebreeuwse traditie.
Van de illuminated manuscripts in mijn bezit is dit exemplaar het grootste wat afmeting betreft, n.l. 24,5 x 35 cm.
Niet bepaald een zakboekje!
Maar mensch, wat een pracht van een boekwerk!Afbeelding stofomslag

Frankfort Mishneh Torah, Noord Italie, 15e eeuw.
Example of an illustrated Mishneh Torah 
about one hundred years later 
than the Jerusalem Mishneh Torah.

An historiated title panel for the "Book of Sacrifices," depicting two priests performing the sacrifice outside the Temple, here represented by an octagonal domed building. This resembles the Dome of the Rock, built on the site of the Jerusalem Temple.


Damascus Keter
Bible with masoretic notes,
Spain, Burgos, 1260

A carpet page decorated with foliage scrolls painted in gold; 
the leaves and background are in magenta wash. 
The scrolls and leaves are outlined by micrographic masorah.
The whole carpet is framed by masorah written in large letters
 and surrounded by smaller script.

Sassoon Spanish Haggadah
Laws for passover
Franco-Spanish, 14th century

Two people in prayer, each within an initial-word panel, are depicted on the first page. 
A man leaving prison holding his chains, illustrating the text 
"I called upon the Lord in distress. The Lord answered me" 
(Ps. 118: 3-7), is found on the second page.


Ambrosian Bible.
Bible with masorah magna and parva in the margins.
Germany, Ulm (?), 1236-1238.

This miniature depicts the feast of the Righteous in Paradise.
They are seated, all wearing gold crowns 
and feasting from a table covered with food and drink.
Two musicians are stationed at either end of the table.
At the top of the miniature are the leviathan and wild ox, 
the legendary food of the Righteous in Paradise, 
and the dragon-like mythical bird, ziz
symbolising the last day of judgement.
Schocken Bible
Bible with masorah magna and parva.
Southern Germany, ± 1300.

The 46 roundels should be read 
from right to left, top to bottom.
From Adam and Eve and the serpent 
till Balaam, the angel, and the she-ass.

Canon of Avicenna
Ibn Sinna's Canon (medical treatise)
Italy, Ferrarese, 15th century.

The half-page miniature shows a madman in prison 
being haunted by creatures like a dragon, snake, crab, and scorpion. 
A hermit gathers herbs, which he gives to a woman 
to administer to the madman.
The smaller miniatures illustrate a man bitten by a snake 
and death taking its toll of man regardless of his station in life. 
The meaning of the other miniature on this page is unclear.


_-_-_-_


Dat de postzegels van Israel tot de mooiste ontwerpen ter wereld gerekend mogen worden 
staat voor mij als een paal boven water.
Een staaltje van ongekende perfectie laat hier enkele handschriften-op-postzegels zien 
in een serie uit 1986, uitgegeven voor het Jewish New Year: 
pages from "Worms Mahzor" (prayer book).


(Postzegels uit verzameling, niet bij mij te koop)


Het boek is een uitgave van: 
Encyclopaedia Judaica Jerusalem/ Keter Publishing House, Jerusalem.
1974, 2e druk, linnen met stofomslag. 176 pag.
Te koop voor € 25,00
Link bestelpagina:
donderdag 17 augustus 2017

MANUSCRIPT-ILLUMINATIE

DE TRÈS RICHES HEURES 
VAN JEAN, DUC DE BERRY 

VOORWOORD: MILLARD MEISS INLEIDING EN TOELICHTING: JEAN LONGNON EN RAYMOND CAZELLES
Geproduceerd naar het handschrift in het Musée Condé te Chantilly


De Très riches Heures behoort tot de beroemdste en geliefdste kunstwerken ter wereld en vormt het hoogtepunt van de manuscript-illuminatie in laat-middeleeuws Europa.Afbeeldingen  van het dagelijks leven tijdens de twaalf maanden van het jaar. Dit is Mei.
Volgens een oude traditie trokken op de eerste mei de jongelui in een vrolijke (ruiter-)stoet door de omtrek en brachten zij na afloop takken mee naar huis terug


voorplatFraaie miniatuur van Jean Colombe:
Christus met bloed bevlekt staande in zijn graf met achter zich het kruis.


De Man van SmartenDit is een van de oorspronkelijkste en fraaiste miniaturen die de gebroeders Van Limburg hebben geschilderd.
Zij bewijzen er hun genialiteit in de weergave van de razende vaart waarmee de opstandige engelen uit de hemel omlaag storten en in de harmonieuze combinatie van verschillende nuances blauw en goud waardoor het koloriet van de hele miniatuur wordt gedomineerd.


De val der engelenTe koop voor € 25,00
Uitgave: Meulenhoff/ Landshoff, 1989.
Het betreft hier een 1e druk van een (her)uitgave bij deze uitgeverij.
Paperback, soft cover, 20,6 x 29 cm
link bestelpagina:


VERLUCHTE HANDSCHRIFTEN

HET GETIJDENBOEK VAN CATHARINA VAN KLEEF

GEREPRODUCEERD NAAR HET VERLUCHTE HANDSCHRIFT 
IN THE PIERPONT MORGEN LIBRARY, NEW YORK


"An illuminated manuscript is a manuscript in which the text is supplemented with such decoration as initials, borders (marginalia) and miniature illustrations. In the strictest definition, the term refers only to manuscripts decorated with gold or silver; but in both common usage and modern scholarship, the term refers to any decorated or illustrated manuscript from Western traditions. Comparable Far Eastern and Mesoamerican works are described as painted. Islamic manuscripts may be referred to as illuminated, illustrated or painted, though using essentially the same techniques as Western works."


"Miniaturen in verluchte handschriften zijn klein, maar hun formaat betekent daarom nog geen beperking van verbeeldingskracht of geestelijke inhoud, of minder zorgvuldigheid bij de uitvoering."Afbeelding op de cassette


Hoewel niet van dezelfde kwaliteit als het getijdenboek in mijn voorgaande blog 
is het desalniettemin een uitgave die 'niet te versmaden is'.
Inleiding en commentaar zijn van John Plummer.
De nederlandse vertaling is van A.E. van Helsdingen-Ivens.Linnen voorplat met goudopdruk (waarschijnlijk het wapen van Catharina van Kleef)


Getijden van de H. Maagd - Metten

De gekroonde Maagd staat op een omgekeerde zilveren maansikkel,  het Kind op de arm en in de hand een inktpot, waarin Hij zijn pen doopt.Catharina van Kleef knielend voor de H. Maagd met het Kind


Woensdag Getijden van Allerheiligen - Metten

De troon van God de Vader zweeft in de lucht boven de groep staande heiligen.Allerheiligen voor God de Vader


Tekstpagina's

Drie verschillende stijlen van decoratie.
In tegenstelling tot de rijk versierde tekstpagina's van sommige franse, vlaamse en hollandse handschriften van deze tijd zijn de randen hier betrekkelijk sober gedecoreerd.Tekst links: Dodenmis. 
Tekst rechts: Maandagse Getijden voor de DodenDeze uitgave van Meulenhoff, Amsterdam 
is een tweede druk (heruitgave) uit 1975
en verkeert in een uitstekende conditie 
(z.g.a.n.) (op wat 'shelfware' van de cassette na).

(verkocht)


dinsdag 15 augustus 2017

GETIJDENBOEKEN

DE MEESTER VAN MARIA VAN BOURGONDIË

Een getijdenboek voor Engelbert van NassauBijna had ik het over het hoofd gezien, immers als de afbeelding op de schuifdoos me niet zo had toegelachen, zou ik het niet eens ter hand hebben genomen. Maar de goede kant lag boven?!
Wat op het eerste gezicht een zakbijbeltje lijkt is echter een getijdenboek:


Een getijdenboek is een handschrift dat leken in de middeleeuwen gebruikten voor hun privédevotie, tijdens het getijdengebed. Getijdenboeken waren geënt op het in kloosters door monniken gebruikte brevier, dat zij gebruikten voor het koorgebed. afbeelding op de cassette

Uit de inleiding van J.J.G. Alexander:
"Het manuscript waaruit hier een aantal bladzijden zijn gereproduceerd, neemt onder de vele fraaie, tijdens de tweede helft van de 15e eeuw in de Nederlanden verluchte handschriften een vooraanstaande plaats in. De technische perfectie en de originele fantasie van de als 'Meester van Maria van Bourgondië' bekende kunstenaar hebben hem tot een der meest bekende en meest bewonderde der middeleeuwse illuminatoren gemaakt."leren band met vergulden opdruk


Nederlandse uitgave van Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 
1971, vertaald door F. Oomes
Gebed tot het H. Aanschijn.
De H. Veronica met de doek waarmee zij het bloed van Christus' gelaat wisteGetijden van het kruis.
Door soldaten met toortsen omringd staat Judas naast Jezus en wil hem de verraderskus geven.
De rand bestaat uit madeliefjes, klaver, korenbloemen, viooltjes en andere bloemen.Taferelen uit de valkenjacht.
De valkenier draagt de prooi bij haar nek weg en biedt haar zijn dame aan.De zeven boetepsalmen. Het laatste oordeel (links)
Psalm 6. Episodes uit het leven van koning David (rechts): 
David beschermt zijn kudde tegen een beer.Slot van het dodenofficium, 
met het rijk versierde wapen van Filips de Schone.


Hier geldt met recht: klein maar fijn.
Een leren band met goudopdruk, goud op (boven)snee, in een bijna smetteloze cassette, afmeting slechts 10 x 14 cm. (10,3 x 15 cm voor de cassette).
Schitterende kwaliteit afbeeldingen.
[Het handschrift is nagenoeg op oorspronkelijke grootte gereproduceerd]Te koop voor € 100,00
Link bestelpagina boekwinkeltje Tureluur:


donderdag 10 augustus 2017

LUTHER-BIBEL

ILLUMINIERTE HOLZSCHNITTE
 DER LUTHER-BIBEL VON 1534

Eine Bildauswahl

SINTFLUT (Zondvloed)

IN DIT JAAR 2017 WORDT HERDACHT DAT 500 JAAR GELEDEN LUTHER 
zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg spijkerde. Historisch niet bewezen, maar toch een gebeurtenis die de wereld veranderde.
Het is daarom aardig om een boekje tegen te komen dat een aantal houtsneden laat zien uit de Duitse vertaling van de bijbel die tot die tijd uitsluitend in het Latijn verscheen.


DURCHZUG DER KINDER ISRAEL DURCHS ROTE MEER 
(Doortocht van de kinderen Israels door de Rode Zee)


De houtsneden komen uit de werkplaats van Lucas Cranach, die ook bij de totstandkoming van die bijbeluitgave betrokken was.

DIE ZERSTÖRUNG DER MAUERN VON JERICHO 
(De vernietiging van de muren van Jericho)

Wat mij betreft is het een feest om de tekeningen te bekijken.
Vooral ook omdat de voorstellingen zich volgens de tekenaar afspelen in de 16e eeuw, terwijl de gebeurtenissen ver voor onze jaartelling plaatsvonden.


DIE WELTKARTE NACH DANIELS TRAUM
(De wereldkaart volgens de droom van Daniel)


Foto's (van de afbeeldingen) zijn van Klaus Beyer.
De laatste 30 pagina's in het boek bestaan uit een nachwort (nawoord) van
Konrad Kratzsch


En dat een mooi boek niet duur hoeft te zijn zien we hier maar weer eens:
[Te koop voor € 7,50]
Link naar de bestelpagina:woensdag 19 juli 2017

DAS URWALDSCHIFF

DAS URWALDSCHIFF


Ein Buch vom Amazonenstrom
von
Richard A. Bermann


De meerwaarde van een boek zit hem voor mij vaak in de illustraties, 
maar ook de band heeft dikwijls een toegevoegde waarde.
Bij dit boek is wat mij betreft aan beide voorwaarden ruimschoots voldaan.

Om te beginnen is de band voorzien van een geitenleren rug en hoeken.
En de platten laten een vrolijk patroon zien van figuren die vruchten of bloemen zouden kunnen voorstellen.


Dat de tekst in het Frakturschrift is gedrukt maakt het lezen weliswaar stukken moeilijker, maar daar staat weer tegenover dat je heerlijk kunt wegdromen bij de waarlijk prachtige aquarellen van Franz Heckendorf. 

Ondanks de ouderdom (gedrukt in 1927) zijn de kleuren van de aquarellen zeer helder gebleven.
Beetje jammer dat de randen enkele ouderdoms-/roestvlekken vertonen, maar je kunt niet altijd alles hebben, toch?


Het is de vierde uitgave van de achtste jaargang van het 'Volksverband der Bücherfreunde' en is derhalve alleen voor leden van die boekenclub uitgegeven.Te koop voor € 10,00
Link naar de bestelpagina van boekwinkeltje Tureluur: