Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zondag 6 juni 2010

De Vlaamsche Zanger, IVe deel. Eerste Lambrechts-bundel

Verkrijgbaar bij JAN VAN STRAELEN-COUNE
Boekhandelaar te Heers (Limburg)

Wat weten we van deze boekhandelaar Jan van Straelen-Coune?:
In de Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen vinden wij het volgende:

"In Kortessem, van 1920 af in Heers, zorgde de boekhandelaar en drukker Jan Van Straelen-Coune (Borgloon 1881 - Heers 1946) voor de verspreiding van de liederbundels van de priester Martinus Coune, getiteld De Vlaamsche Zanger.
Martinus Coune, afkomstig uit Veulen (Heers), was op het Klein Seminarie te Saint-Roch begonnen met het verzamelem van Vlaamse (en andere) liederen en vatte aan het Groot Seminarie te Luik het plan op deze te bundelen.
De eerste reeks verscheen in 1899, onder de auspiciën van het in 1895 gestichte Sint-Lambrechtsgilde van Limburg, bij Jos Paqué-Baeten te Borgloon (dezelfde drukker die, in 1912, korte tijd het daensistisch blad Ons Volk/Het Vlaamsch Volk zou uitgeven, dat in 1911 was gesticht en aanvankelijk bij Pieter Daens te Aalst werd gedrukt).
Vanaf deel 2 (1904) verscheen De Vlaamsche Zanger bij M. Counes zwager Jan Van Straelen-Coune te Kortessem; ook het door Van Straelen van 1911 af uitgegeven weekblad Het land van Loon bevatte wekelijks een "lied met notenmuziek".
Naast De Vlaamsche Zanger verscheen in 1910 het eerste deel van een bundel De godvruchtige zanger.
In 1927 waren van de zes verschenen delen van De Vlaamsche Zanger in totaal meer dan honderdduizend exemplaren verspreid; van deel 1 verscheen in 1939 een achttiende druk.
In 1942 verscheen een door Willem de Meyer samengesteld zevende deel van De Vlaamsche Zanger bij een andere zwager van priester Coun, de onderwijzer Victor Cordie-Coune (Veulen 1887 - Hasselt 1960) te Veulen; deze gaf ook afzonderlijke liederen uit onder de firmanaam De Brem.
Tot de verspreiding van de liedcultuur in Vlaanderen hebben de (met een omslagtekening van Felix Timmermans versierde) bundels van De Vlaamsche Zanger in aanzienlijke mate bijgedragen.


"Hendrik Van Veldeken, zijne gedichten voorlezende aan `t Hof der Graven van Loon"
(omslagtekening van Felix Timmermans)


Deze liederbundel toont ons een Godvruchtig, maar vooral een Vaderlandslievend Vlaanderen!
Naar huidige maatstaven zou ik dat toch eng-nationalistisch willen noemen!
Maar laten we niet vergeten dat de Tweede Wereldoorlog nog niet had plaatsgevonden en dat men alles in het licht van de tijd dient te plaatsen...
Men was nu eenmaal vele malen Godsvruchtiger en Nationalistischer in die dagen.

De bundel is onder te verdelen in:
1. Vaderlandsche Liederen
2. Godsdienstige Liederen
3. Luimige Liederen
4. Ernstige Liederen
5. Kinderliederen
6. Wiegeliederen
7. Oude Liederen

(klik op afbeelding voor vergroting)

Wie was dhr. M. Lambr. Lambrechts?
Zie bovenstaande linkerpagina, onderaan.
Dan weet u net zoveel als ik...


Alphabetische inhoudstafel

Neem nu bijvoorbeeld no. 37:

Het Buigen Moe!

"Wij vragen wat rechtmatig is,
Een plaatsken aan ons eigen disch,
En dondren dwingelanden toe:
Wij zijn het buigen moe!

Wij dienen graag, maar niet als knecht;
Geen onzer, die, getergd, niet vecht.
Weg, weet gij, met die geeselroe!
Wij zijn het buigen moe!

Wij zijn zoo goed als gij, voorwaar.
Wij dienen `t land als gij, nietwaar?
Spreek zachter, hoor! word eerlijk, toe!
Wij zijn het buigen moe!"


De Schoone Strijd


De Schoone strijd (1e couplet)

"De fiere helden van `t verleden
Bekampten wat niet Vlaamsch in Vlaandren was.
De fiere helden van het heden
Staan even koppig vóór het vreemde ras.

refrein:
Klonk de oude leuze: "Vrij of dood!"
De strijd is heden Even schoon en even groot! (2x)

(Hier bekruipt me toch echt een onbehaaglijk gevoel....)Achterplat


Uitgave: Jan Van Straelen-Coune, Heers (Limburg), België
1931, 4e druk, 11e duizendtal, soft cover, 155 pagina`s, verkleurd, redelijke staat.

(verkocht)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten