Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zondag 21 april 2019

PANORAMA EERSTE JAARGANG

PANORAMA 1913/ 1914, 

EERSTE JAARGANG
Mooi ingebonden jaargang, de allereerste, van de Panorama.
bruine lederen band.


"Dit is het jaar"

1913, No 1 (2-7-1913)
t/m 1914, no 52 (24-6-1914)De allereerste!

Op de linkerpagina een afbeelding van het hulpgebouw van Magazijn De Bijenkorf, op het Beursplein.
Het warenhuis op de huidige plek is hier nl. nog in aanbouw.

Het (!) Panorama werd gelanceerd in het zgn. jubeljaar, het jaar waarin 100 jaar geleden het Koninkrijk der Nederlanden werd gesticht, na de Franse bezeting.In "HET" Panorama kon je artikelen vinden over allerhande onderwerpen.
Hier een bezoek van 'belangrijke personen' aan de N.I.T.S.T, de Nationale en Internationale Tentoonstelling van Sport en Toerisme.

Op de linkerpagina een advertentie van de Royal Worcester corsetten (absoluut roestvrij!)

Vanaf het 4e nummer (23-7-1913) werd HET Panorama gewoon uitgegeven onder de naam PANORAMA.
De Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling 
te 's Gravenhage.
Alle (toen nog) 11 provinciën waren vertegenwoordigd, alle deelnemers natuurlijk in klederdracht.

De 'tijdgeest' is altijd prachtig terug te vinden in advertenties.
Van 'Sanatogen' tegen zenuwzwakte, 'Den Hofkapper" (alle afwijkingen van den normalen haargroei) tot 'in natuurgetrouwe olieverfkleuren geschilderde portretten.'
En dan hier een overzicht van het interieur van het supermoderne bedrijf der 'Nederlandsche HuisTelefoon Maatschappij'
Voor het Kerstnummer voldoet een mooi winters plaatje van de Spiegelgracht uitstekend.

Op de linkerpagina de nieuwste uitgaven van de uitgeverij A.W. Sijthoff
En dan is het al weer 1914 !
"Zooals bekend is was onze koningin vroeger een ijverig beoefenaarster van onze echt 'Hollandsche wintersport."
Dit artikel handelt over Het Burgerweeshuis, gesticht door Haasje Klaas, omstreeks 1520.
Het gebouw (voormalig Sint Luciënklooster) in de Kalverstraat werd rond 1580 betrokken.
Tegenwoordig is hier het Amsterdam Museum gevestigd.
Een fenomeen dat ik (nog) niet kende:
Het verzamelen van Reclamezegels.

"Gelijk een besmettelijke ziekte"
"In slechts enkele jaren is uit dit onschuldig verzamelen een tak van industrie ontstaan die talrijken kunstenaars, drukkers en handelaren een bestaan oplevert."

Het 'oude' stadion, opgeleverd in 1914 deed dienst totdat in 1928 het (huidige) Olympisch Stadion werd gebouwd i.v.m. de Olympische Spelen die in 1928 in Amsterdam werden gehouden.
Altijd dankbaar zijn de foto's van het Koninklijk Huis.
Het volk staat netjes opgesteld in een rij, waarna de prinses mag 'wuiven.'
Wie Luitenant-Kolonel L.J.W.K. Thomson was weet ik niet, maar blijkbaar is hij gesneuveld in Durazzo op 15 juli 1914.
De 1e Wereldoorlog begon pas op 28 juli!

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog brachten de dood en begrafenis van Lodewijk Thomson heel Nederland in beroering. De 45-jarige luitenant-kolonel sneuvelde bij Durazzo in Albanië waar hij op verzoek van de grootmachten een ‘vredesmissie' leidde. Het neutrale Nederland zou een gendarmerie helpen opbouwen die in het prille vorstendom orde en recht moest handhaven. ‘In dienst der beschaving' werd ‘een belangrijke bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis der mensheid' geleverd, aldus de verantwoordelijke minister.
Maar de rol van politieman op de Balkan bekwam Nederland slecht. Albanië was een wespennest: rivaliserende clans bestreden elkaar en de grootmachten verdedigden hun eigen belangen. Hoewel Thomson respect afdwong, was zijn opdracht vanaf het begin tot mislukken gedoemd. 
        Missielid J. Fabius vertelt in zijn boek Met Thomson in Albanië een onthutsend relaas. Het bevat alle ingrediënten voor een tragikomische film: kanonnen zonder gebruiksaanwijzing, een onzekere vorst en een stokende Italiaanse gezant. Uiteindelijk werd een aanval van rebellen Thomson noodlottig. Hij werd getroffen toen hij ongedekt tegen kogels met enkele officieren stond te praten.
        In Nederland deed een heldhaftiger verhaal de ronde: de overste zou ‘om zijne troepen aan te moedigen' uit de loopgraven zijn opgesprongen en zijn gevallen ‘met het zwaard in de vuist'. Journalist Doe Hans beschreef later de emoties: ‘Heel ons volk werd als 't ware opgeheven in het licht van een hoogere en heilige eenheid. In alle harten trilde dezelfde snaar: men voelde dat in den vreemde een groot zoon van ons volk gevallen was bij het vervullen van een eervolle en moeilijke taak.' Het land zocht helden en vond er een. Koningin Wilhelmina prees Thomsons ‘oud-Nederlandsche plichtsbetrachting en moed' en vergeleek hem met Michiel de Ruyter.

In Den Haag en Groningen werden straten naar hem genoemd en borstbeelden geplaatst. Een staat er op de begraafplaats en kijkt uit op Thomsons graf onder een grote beuk met triest neerhangende takken. Heel bekend is ‘de held van Durazzo' niet meer; op het herdenkingsbordje is zijn naam verkeerd gespeld.

(bron: Historisch Nieuwsblad)Deze allereerste jaargang is te koop bij Tureluur 
voor € 150,00:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten