Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zaterdag 13 april 2019

1e en 2e POLITIONELE ACTIE

7e AFDELING VELDARTILLERIE 

1946 - 1949


VERSLAG VAN DE 1e EN 2e POLITIONELE ACTIE 

IN VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË

Over de 7e Afdeling Veldartillerie heb ik de volgende informatie op internet gevonden (met dank aan de website van het Korps Mariniers http://www.indie-1945-1950.nl)

Opgericht:                                         01-04-1946 te Oldenbroek ("de Knobbel")                      
Vertrek Engeland:                           29-05-1946 a/b "Kota Agoeng"               
Vertrek Indië:                                   20-06-1946 a/b "Volendam"                  
Aankomst Indië:                             16-07-1946 Batavia  (Tandjong Priok)                       
Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java, T.T.C. Noord-Sumatra   
Ingedeeld bij:                                   Z-Brigade                                
Actiegebied(en):                              Medan, Siantar, Merek, Seriboe Dolok, Taroentoeng,
                                                            Padang Sidempoean             

Commandant:                                  Maj. G.D. van Manen   01-04-1946/07-09-1949 
Gerepatrieerd:                                  11-08-1949 a/b "Johan van Oldebarneveldt"  
                                                            07-09-1949 aankomst Amsterdam              

Omgekomen:                                   6 man 


Dit boek is in vele opzichten zeer speciaal te noemen.
Het voert ons terug naar een tijd waarin er nog steeds sprake was van "onze koloniën". Het praten en denken over de inwoners van die koloniën was meestal 'nogal' discriminerend, naar de huidige maatstaven. De inlanders werden meestal aangeduid met de term peloppors.

En vergeet niet dat dit een boek is van en door militairen, dus het geheel ademt heldhaftigheid en stoerheid!
Enfin, oordeelt u zelf...
Wat volgt is een nauwgezet verslag van de gebeurtenissen en acties, beginnende op 8 april 1946

Op 8 april 1946 werden te Oldebroek acht batterijen artillerie gevormd. Deze zogenaamde "Calmeyer" eenheden bestonden geheel uit OVW'ers. Via Engeland, waar de uitrusting werd aangevuld, vertrok men naar Indië. Na aankomst te Batavia wachtte er een verdere opleiding voor o.a. de chauffeurs, seiners, koks enz. Op 8 oktober ontving men de kanonnen en werden de 7e en 8e batterij hernoemd tot N- en O-Batterij van de 7e Afd. Veldartillerie. Op 4 november, de dag dat de staf te Batavia arriveerde, werden de Batterijen verscheept naar Noord-Sumatra en gelegerd te Medan. De staf en de kanonnen arriveerden op 15 november. Vijf dagen later werd de taak van de Britse artillerie overgenomen. Na 2 januari 1947 werd de ring om Medan door infanterie en artillerie met enkele succesvolle acties aanzienlijk vergroot. Op 18 februari werd de O-Batt gelegerd te Helvetia.
 De eerste 'echte' acties beginnen pas op 21 juli 1947:
"Toch actie. Eindelijk."

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, zetten de N-en O-Batt, na een inleidend vuur, samen met Inf.IV.KNIL de opmars in naar Tandem Hilir dat de volgende dag werd bereikt. De O-Batt trok verder naar Bindjei. De komende dagen werd de afdeling o.a. ingezet bij Stabat (N-Batt) en Koeala (O-Batt). Op 26 juli keerde men terug naar Medan. Op 28 juli trok de afdeling met de Infanterie op naar Loeboek Pakam, Tandjong Morowa en Baoengan. De volgende dag bereikte de N-Batt Siantar. Terwijl de O-Batt zich verdeelde over de reeds bezette plaatsen, zette de N-Batt op 31 juli samen met Inf.IV.KNIL de opmars in naar Kabandjahe. Op 4 augustus bezette de O-Batt samen met 1-1 RI Tandjong Balei. Na de 1e politionele actie was de afdeling o.a. gelegerd te Tandjong Balei, Medan, Brastagi, Tebing Tinggi en Boenoet. Op 16 oktober namen twee secties deel aan de herbezetting van de Karo-hoogvlakte en werden o.a. gelegerd te Prapat, Seriboe Dolok, Merek, Hoeta Bajoe en Pematang Raja. Op 24 maart 1948 was de afdeling gelegerd in en bij Siantar, met een eigen patrouillegebied, en ging het een rustige tijd tegemoet.
"Het jaar 1947 is alweer voorbij. Er is veel gebeurd. Medan is niet alleen behouden, maar door de politionele actie is een uitgebreid en belangrijk gebied onder ons beheer gekomen....
We hebben drukke en stille tijden beleefd...."


 Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, nam de O-Batt deel aan de bezetting van Rantau Prapat. De N-Batt trok op 23 december met 5-11 RI op naar Porsea en Balige. De O-Batt werd op 27 december gelegerd in Taroentoeng. Op 9 januari 1949 trok de N-Batt samen Inf.III.KNIL vanuit Sibolga op naar Padang Sidempoean. Na de 2e politionele actie had de afdeling ook nog enkele kleine posten zoals te Marihat, Harean en "post Prapat". Na 27 maart werd de afdeling teruggenomen op Siantar en werd het materieel ingeleverd en leverde het enkel nog een detachement voor een post te Pertoemboekan en voor wachtdiensten te Belawan. Einde van de 2e politionele actie op 1 juli 1949.

Op 1 juli werd de afdeling geconcentreerd te Belawan en Medan voor transport naar Batavia van waaruit de afdeling ging repatriëren.  
Uiteindelijk vertrekt iedereen met de 'Johan van Oldenbarnevelt', terug naar Nederland:

6 september 1949: "Om 10 uur op het Y, worden we verwelkomd door ponten en boten, die om het hardst loeien...."

"Moge dit boekje helpen om de herinneringen op te halen."
Overzicht van de verschoten munitie:Achterin het boek is een kaart van Noord Sumatra ingelijmd:Ik ga geen oordeel vellen over de juistheid van de politionele acties.
Oordeelt u zelf maar.

Het gaat hier vooral om het laten zien van een zeldzaam en wel heel bijzonder dagboek dat een kijk geeft in de gebeurtenissen van die tijd.


Te koop bij Tureluur:
voor € 100,00.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten