Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

woensdag 14 februari 2018

MANNENTAAL II, HET VERVOLG

MANNENTAAL II 

(het vervolg)

Opkomst en ondergang van de mannenemancipatie?


Het blad MANNENTAAL 1 t/m 8

Na mijn verhaal over Mannentaal (nr.8) van 26-10-2017 ben ik mijn kelderbox ingedoken, teneinde een speurtocht te houden naar mijn archief van de 'Mannenbeweging'.
Het resultaat vindt u hieronder.
Ik laat u meegenieten vanaf het eerste nummer, nog heel schuchter,  A5-formaat en lastig leesbaar, vanwege het kleine lettertype.

De volgende artikelen komen voorbij:
- Een mannenemancipatie? ... ja graag!
- Er lijkt iets te man-keren
- Hoe moet je in hemelsnaam GEVOELENS krijgen?
- Komt dat zien, nog nooit vertoond...mannenemancipatie!
- Mannenpraatgroepen
- Peter Schneider over Mannenemancipatie (recensie van een artikel in Kursbuch, 1974)
- Ervaringen
- Met man meer praat

nr 1

Het eerste nummer was zo succesvol (!) dat er na de eerste 500 exemplaren schielijk 300 moesten worden bijgedrukt. Vandaar dat nr 2 al een oplage had van 1000 exemplaren!
Als je nagaat dat er in die jaren veel werk verzet moest worden om  voldoende artikelen te verzamelen en de bladen te distribueren (Athenaeum en Van Gennep waren de belangrijkste (linkse) boekhandels in Amsterdam) was het een reuze-klus om een uitgave voor elkaar te krijgen.
Alles vrijwilligerswerk!

Inhoud:
- Op emancipatie kun je je niet abonneren
- Motivatie en demotivatie
- Nog zoiets. Dat staande plassen...
- Bestaat er een mannelijk orgasme? (aantekeningen bij het seksuele holwerk)
- Over een vader en een kind
- Over masturbatie
- Mannenpraat
- Het versieren van de man

nr 2

Na het ongekende succes van de eerste 2 nummers werd besloten tot het houden van een bevrijdingsdag voor mannen.
Die vond plaats in het gebouw van Ons Huis (COC) in de Rozenstraat te Amsterdam

Voor die gelegenheid werd een (gestencild) 'bevrijdings boekje' uitgebracht

Op die dag (17 januari 1976) werden er veel ervaringen uitgewisseld en kreeg het vormen van mannenpraatgroepen veel aandacht

Ook in dit epistel weer een aantal artikelen:
- Waarom ik aan die dag meedoe?
- Over het programma
- over de heerschappij van de man
- Uit "Unbecoming men"
- Mannenpraatgroepen
- Waarom ik meewerk aan de bevrijdingsdag

bevrijdingsboekje
In alle gevallen werd vermeden dat er uitgebreid werd ondertekend, dit om een 'grote pik opzetten' te voorkomen.
Meestal werd een artikel niet ondertekend of hooguit met de voornaam, een enkele keer met de initialen.

We zijn aangeland bij het derde nummer van Mannentaal.
'Thans leesbaar' wordt er op de omslag vermeld!
Het blad is inmiddels op 'volwassen' A4-formaat en beslaat een 30 pagina's, voor een prijs van fl. 1,90 (± € 0,86)., met een oplage van 2000 exemplaren.

Inhoud:
- Nieuws uit de V.S.
- Duitsland (verslag mannencongres febr.1975 te Berlijn)
- Tussen droom en daad
- Over masturbatie 2
- Enigszins verbitterd
- Triest
- Emancipatie zonder dram
- Stellingen over mannenemancipatie
- Agressie kan heer-lijk zijn
- Dic, duur en degelijk (over de nieuwe DIC-map "Bevrijding van de vrouw")
- Die meneer van 'Lover'...
- Man-vrouw-militair?
- Emanciprakties (Mannenpraatgroepen; Koken en naaien voor volstrekte beginners)

nr.3

De ontwikkeling zet door!
Het blad wordt nu ook al op aanvraag naar uw adres verzonden (voor fl.3,00) en de prijs is nu fl 2,25 (± € 1,00) in de losse verkoop

Inhoud:
- Het mens in de man
- Rebus
- Ik weet het nog niet precies
- Lampjes
- Politiek?
- Praatgroepschrik
- De vrouw in de man
- De man van nu
- Andijviestamppot
- Onbegrip
- 'In een wereld vol cowboys'
- Mannen co-counselgroep
- Mannendag in Utrecht
- Over aggressiviteit bij journalisten
- Zelfkritiek
- Mannen zijn dakloos
- Praatgroepen

nr.4
Als bijlage is er een inlegvel 
'Nieuws van het Flikkerfront'
(Mannentaal solidair)

 Bijlage in nummer 4:" Sinds de vorige Mannentaal kan gesproken worden van een ware golf van mannenbeweging, die zich over het land verspreid. Op tal van plaatsen zijn mannenpraatgroepen van de grond gekomen.
Naast Mannentaal wordt nu zelfs een maandelijks informatie-blad uitgegeven met de aktiviteiten op bevrijdings-gebied, genaamd INFOMAN".


Over INFOMAN zal ik in een latere blog mijn informatie delen!

Inhoud nr.5:
- Bij dit nummer (redaktioneel)
- Superman in de uitverkoop (over strips, reklame en konditionering)
- De Bloemenhove-aksie en wat mannen daar deden
- Mannen (=ik) in Bloemenhove
- Mannenbevrijding (over de film "Le Milieu du Monde")
- Het huishoudsyndroom
- Het systeem van macht en onmacht
- Brief aan lieve medemensen
- De echte man
- Ach God, die jongen toch
- Brief
- Tip voor alleenstaande mannen
- Pasen 1976
- De 'grootste lul' van het jaar
- Bij wijze van voorbeeld
- Uit de laatste dagen van Richard Nixon
- Mededelingen


nr. 5

"In Utrecht en in Amsterdam kwamen praatgroep-mannen bijeen om hun ervaringen door te geven. Dit resulteerde onder andere in het besluit weer een nationale bevrijdingsdag te gaan voorbereiden, in een knuffelend optreden van het 'ONTVORMINGSTHEATER' en een in de kiem gesmoorde abortus-aksie, waarover het laatste woord nog wel niet gezegd zal zijn."

Inhoud:
- Een en een is twee
- 2.  Een verneukte avond
- Adressen praatgroepen
- De verwarring rond het komen en het gaan (recensie "De komende en de gaande man")
- Simon
- Mannenweekend
- Knul
- Wijze Wilhelmus (Ontvormingstheater)
- Dagje abortus
- Eerlijk
- De zwakke strijd van de mannenbeweging
- De 'grootste lul' van het jaar
- Ik heb de kleinste! nee ik!
- Blad ontdekt man
- Tien mannen

nr. 6

ontvormingstheater:"Mannendagen in Amsterdam en in Nijmegen, opening van een mannenhuis in de hoofdstad, gestadige uitbreiding van de praatgroepen, verschillende intervieuws in de pers, oprichting schrijverskollektief..."

Inhoud (Jawel, 40 pagina's):
- Redaktioneel
- Verliefd
- Mijn radikale therapiegroep is prima
- Doe je ook zo zenuwachtig als je de mazelen hebt?
- Mietje
- Gek?
- Homoseksualiteit en mannenbeweging
- Mannenbevrijding en onderdrukking
- Blad ontdekt man
- Op zoek naar mezelf (eigenwaarde)
- Taal (poëzie)
- Wat je echt wil--- krijg je vanzelf
- Mannenweekend 23/24 april
- Friese impressie
- Mannenhuis open? (jazeker!) (Het ZANDMANNETJE)
- Kontaktadressen voor praatgroepen

nr.7Nog steeds kun je je niet op Mannentaal abonneren.
Maar dit is wel een dubbenummer en daar is de prijs ook naar: 

fl. 4,00 (±  € 1,80) voor 62 pagina's.

Meer informatie vindt u in mijn blog van 26-10-2017.

Inhoud: 
- Hoera (redaktioneel)
- Eigen liefde
- Is dat nou nodig?
- Bang en boos
- Breken
- Seksisme en het verwrongen seksleven van mannen
- Goed dat er mannenpraatgroepen zijn
- Mannenweekend (ervaringen 2-4 dec.1977 te Witmarsum)
- Ik ga beginnen
- Gedachten en gevoelens over part-time werken
- Ik haat ze, die echte vrouwen....
- Kookboek voor mannenemancipatie
- Ferme jongens stoere knapen...
- Ik ben toch politieker dan ik dacht...
- Ontdekking
- Een visie
- Het mannenhuis en emancipatie? Een ontboezeming
- Politiek? Ik?
- Praten in Gent
- Praatgroepen (kontaktadressen)


 nr.8


Tot zover gaat mijn archief.
Of er ooit een volgend nummer is uitgebracht? 
Infoman no. 18 van september 1979 vermeldt in ieder geval de uitgave van Mannentaal nr. 10.
Maar daar heb ik geen exemplaar van in mijn bezit. 
(en ook niet van nr. 9)

Voor mij was het schrijven van deze blog een reis terug in de tijd.
Veel was ik natuurlijk al lang weer vergeten.
Maar ik weet wel dat mijn ervaringen met de mannenemancipatie en de jaren van intensief persoonlijke deelname (Mannentaal, Infoman, Ontvormingstheater, alsmede het geven van lezingen, en ook co-counselen en radikale therapie) van onschatbare waarde zijn geweest voor mijn latere ontplooiing!

Hopelijk draagt dit artikel bij tot een niet-verloren-gaan 
van de informatie over de mannenbeweging 
in de 70er jaren van de 20e eeuw!Geen opmerkingen:

Een reactie posten