Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zondag 25 februari 2018

TYPESCHRIJVERIJ: KLIKSPAAN/ O. VERALBY

KLIKSPAAN EN O. VERALBY

"STUDENTEN-TYPEN" en "ZIJN ER ZOO?"


Twee van de bekendste typeschrijvers van de 19e eeuw waren Klikspaan, het pseudoniem van Johannes Kneppelhout, en Alexander Ver Huell, met als pseudoniem O. Veralby.
Deze laatste was in de eerste uitgave(n) van 
Studenten-typen de tekenaar van alle prenten in dat boek van Klikspaan."Klikspaan en O. Veralby vormden als studenten een contrast.
De eerste deed zich kennen als pessimistisch naturalist, de laatste als optimistisch idealist. -----
In één opzicht konden ze samen gaan - in de schildering van het Leidsche Studentenleven, door beiden in ijver meegeleefd en bestudeerd." KLIKSPAAN; STUDENTEN-TYPEN

Onderhavige uitgave is een herdruk, vermoedelijk uit 1899, (250 pagina's), met 'Photogravuren naar teekeningen van Johan Braakensiek'.
Inleiding: Dr. Jan ten Brink.
Uitgave: A.W. Sijthoff, Leiden.
Braakensiek was zo ongeveer de beroemdste tekenaar 
(in Nederland) van eind 19e en begin 20e eeuw.Voorplat met wapen van het Leidsch Studentencorps: 
Virtus Concordia Fides


 titelpagina


 De jurist-literator
(Fata ducunt volentem, trahunt nolentem)


 De liefhebbers
(Die nu al toonen wat z' hier naamaals zullen zijn.
Hooft.)


 De student buiten de academiestad.
(Intra muros peccatur, et extra.
Horatius)
ALEXANDER VER HUELL; ZIJN ER ZOO?

Uit het proefschrift van Jan Bervoets:
Ver Huell is, weinig vleiend maar wellicht terecht, wel aangeduid als „een getormenteerde gek die schrijven en tekenen kan"

Uitgave: A.W. Sijthoff, Leiden, ± 1899

Voorplat

 Titelpagina

"Had hij het mogen beleven, hoe zou hij ingenomen 
geweest zijn met het plan dezer fraaie, 
nieuwe, en goedkoope uitgaaf!"

De tekeningen onder de titel: 'Zoo zijn er' in 1847 uitgegeven, verschenen volgens de wens van zijn vader 
(Schout-bij-Nacht Ver Huell) pas na Alexanders' doctoraal-examen. Men vreesde dat zijn tekentalent de goede afloop van zijn academische studie in de weg zou staan.


 Als Knaap/ Als Jongeling/ DaarnaVóór den beet van den Laster ...... Vruchten, die een enkel boompje voort kan brengen.


Dat waren andere tijden!

Terug naar de onze...Te koop bij Tureluur:

- Studenten-typen € 25,00 (Verkocht)

Er is een facsimile-uitgave van 'Studenten-typen' uit 1982 beschikbaar voor € 15,00:
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/105479954/Studententypen-Dec-1839Mey-1848-Met/Geen opmerkingen:

Een reactie posten