Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

maandag 9 april 2018

PITTIGE VERHALEN UIT ONVEILIGE TIJDEN

PITTIGE VERHALEN 

UIT ONVEILIGE TIJDEN

Schetsen van illegale werkers, hongerlijders enz. 

uit alle rangen en standen 

verzameld door

Dr. Ir. W.C. Klein (van Dijk) 
en
Cath. P. de Grient Dreux

Uitgegeven met toestemming van de Grote Advies Commissie der Illegaliteit

De illustraties zijn van Jack Hellinga

Twee jaar na de bevrijding lukte het de samenstellers pas om voldoende verhalen te verzamelen voor dit boek.
Het idee was om de illegale werkers zelf hun(haar) verhaal te laten schrijven, ook al waren zij soms weinig geletterd.
Om de lezer goed te laten weten welk soort mensen de verhalen schreef is daarom af en toe een korte karakteristiek gegeven. Het pittige van vele van deze verhalen inspireerde tot de gekozen titel.voorplattitelpaginaHet boek laat zich lezen als een spannend jongensboek
Spertijd =  Avondklok
                 [https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd]

N.B.S.   = Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
                 [De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) heetten officieel de Nederlandse           Binnenlandse Strijdkrachten, afgekort NBS. Gewoonlijk hield men het op 'BS' - het vervelende van de afkorting NBS was dat ze nogal leek op de afkorting NSB. De Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten werden opgericht naar het voorbeeld van de Franse 'Forces intérieures'. Koningin Wilhelmina was er een groot voorstander van.]

O.D.      = Orde Dienst 
                 [De OD (Ordedienst) was Oranjegezind, politiek-behoudend en militair van karakter; in de OD waren officieren actief. De OD was in de zomer van 1940 ook niet opgericht als verzetsorganisatie, maar uit voorzorg: om de orde te handhaven in de overgangstijd tussen bezet en bevrijd. ]

Jeugdstorm  =  Nationale Jeugdstorm
                         [De Nationale Jeugdstorm (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging die van 1934   tot 1945 bestaan heeft, georganiseerd naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend en als nationaalsocialistische tegenhanger van de padvinderij.]

Met een Meeuwtje op haar jas = insigne met afbeelding van een meeuw: 


Rijshout = Wilgenhout  [https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijshout]


Duikadres = Onderduikadres
Duikster    = OnderduiksterHier is een drukfout geslopen in de verhaaltitel: distridutiebescheiden 
m.z.: distributiebescheiden
Distributiebescheiden = o.a.Voedselbonnen;distributiestamkaart                                [https://nl.wikipedia.org/wiki/Distributiebon]

Arbeidsinzet = Verplicht werken in Duitsland                          [https://www.verzetsmuseum.org/jongeren/april-meistaking/arbeidsinzet]

SS-kerels = Mannen van de Waffen-SS
                  [De Waffen-SS was een paramilitaire organisatie en later ook een volwaardig deel van de Wehrmacht, het leger van nazi-Duitsland. De organisatie was de militaire tak van de SS en werd in 1934 opgericht onder de naam SS-Verfügungstruppe. Zij kreeg in 1940 de naam Waffen-SS. Als onderdeel van de SS stond de Waffen-SS onder de formele leiding van Heinrich Himmler.]

B.S.-spion = spion van de Binnenlandse Strijdkrachten
M.P.'s = Machine Pistolen

S.D.   = Sicherheits Dienst 
             [De Sicherheitsdienst (SD) is in 1931 opgericht als veiligheids- en inlichtingendienst van de SS. De invloed van de SD groeide onder leiding van de Duitse beveldrager Reinhard Heydrich. In Amsterdam zetelde het hoofdkwartier van de SD in de Euterpestraat in de huidige Gerrit van der Veenschool. Hier werden gevangenen op hardhandige wijze verhoord.]

Tommies = De Engelsen 
                              [Zowel tijdens de eerste als de Tweede Wereldoorlog werden Engelse soldaten door vriend en vijand 'tommies' genoemd.
Uitgave: 
N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon - 's Gravenhage
1947, 1e druk.

De Netto-opbrengst van dit boek werd gestort in het fonds der Stichting 1940-1945.
Te koop bij Tureluur voor € 20,00


Geen opmerkingen:

Een reactie posten