Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zondag 15 april 2018

GEDENKBOEK 1898-1923

GEDENKBOEK 1898-1923

TER HERINNERING AAN HET 25 JARIG REGEERINGSJUBILEUM VAN H.M. KONINGIN WILHELMINA

TEVENS 

PRACTISCH HANDBOEK VOOR HET HUISGEZIN

Wat zijn wij Nederlanders toch een practisch volkje!

Je geeft een boek uit ter meerdere eer en glorie van het vorstenhuis, maar tegelijkertijd is het een handig vademecum, een naslagwerkje voor het dagelijkse huishouden.

Je vindt hierin niet alleen 'Wenken en Raadgevingen voor het Huisgezin' en de posttarieven (!), maar, hoe stichtelijk, ook 'Aphorismen', 'Titels en Praedicaten'.
Je steekt er wat van op!

Maar wat dit boek zo practisch maakt(e) (en daar 'kick' ik gewoon op...) is de 'Maaltijdkalender'. 366 menu's, voor elke dag een menu.
Wat heerlijk, ik hoef me zelf niet meer de hersens te pijnigen ('rarara, wat zullen we eten...') maar kan in alle rust genieten van de voorpret die elk menu weer brengt!
En elke dag op z'n minst een 4-gangen menu, voor minder doen we het niet!

Het moge duidelijk zijn dat dit boek vast niet bedoeld was voor 'de gewone man'' of Jan de arbeider'...

Maar terug naar het begin:
Op 18 jarige leeftijd 'besteeg' Wilhelmina Helena Paulina Maria de troon, om die uiteindelijk 50 jaar te bezetten.
Hier was ze dus al op de helft!

Op pagina 63 wordt een uitgebreide beschrijving/uitleg gegeven over de symboliek van de afbeeldingen op voor- en achterplat.


De illustraties en het ontwerp van de band zijn van de hand van André Vlaanderen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/André_Vlaanderen


Nooit geweten dat alle provinciewapens (wapenschilden) een leeuw (of leeuwen) vertonen, behalve die van Groningen 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Groningen_(provincie)
en Drente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Drenthe_(heraldiek)De 11 provinciewapens en 1 wapen van Handel en Nijverheid


Bij mijn zoektocht naar meer gegevens over dit boek bemerkte ik dat de uitgave van mijn exemplaar werd aangeboden door de firma Peuscher & Hoekstra uit Hengelo.
(Algemeene Boek-. Muziek- en Kunsthandel. Kantoorboekhandel, Boekbinderij en tevens Advertentie-bureau)
De andere door mij gevonden exemplaren werden uitgegeven door  
Arentshorst & Zn. uit Kampen, W.H de Hoog Jr. Boekhandel uit Amsterdam, en 1 exemplaar uit Goes.
Ik meen daaruit te mogen concluderen dat er meerdere uitgevers waren die dit gedenkboek uitgaven!
Zeer waarschijnlijk zijn ook de aangeboden advertenties per uitgave verschillend.
Bij het exemplaar uit Amsterdam wordt expliciet vermeld dat er veel reclame in staat van ondernemers uit het centrum van Amsterdam (omgeving Staringstraat).
En zo bevat mijn exemplaar uitsluitend advertenties uit Hengelo.

Titelpagina.
'Groote ornamentale W met de jaartallen in haar ornament, die een kroonkussen draagt met daarop de koningskroon.
Een oranjeappelmotief.in festoenvorm, voltooid het geheel.'
https://nl.wikipedia.org/wiki/Festoen
Pagina met portretten (en wapens) van het Koninklijk Huis
Heerlijk, die gezwollen taal: 
'Voor vijfentwintig jaar aanvaardde Zij onder het gejubel der natie de regeering over het volk der Nederlanden.....'

Als je bedenkt dat er nog geen televisie was, laat staan computer of mobiel (en al helemaal geen faceboek!) dan is er in wezen weinig veranderd.
Men staat nog steeds 'uitzinnig' te juichen, weliswaar niet altijd voor de koning, maar dan toch wel voor de favoriete voetbalclub of de populaire rockstar!

Op deze pagina's wordt o.m. met enthousiame gesproken van de vooruitgang, zoals op het gebied der luchtvaart ('uitvinding tot heil der menschheid, tot verbroedering der volken') en draadloze telecommunicatie (telegraaftoestel van Marconi) en niet te vergeten 'de motor' ('de drijfkracht van vliegtuig, auto en motorschuit').Advertentie


Hier kon je alvast de datum van 6 september 1923 invullen, de datum waarop het '25 jarig Regeeringsjubileum' werd gevierd:Verjaardagkalender


Een keur uit de dooddoeners van die tijd:
 Van Vondel tot Thomas à Kempis 
en van Multatuli tot Jan Ligthart.


'De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.'
Wat een prijzen, kom er nu eens om!
10 cent (±  € 04,5)

En dan is hier uw leidraad voor de opvoeding: 
Rust, reinheid, regelmaat...
Slaap, tanden poetsen, speelgoed en winterteenen!
En dan het fietsen:' Laat uw kinderen niet te jong fietsen. Voor het twaalfde jaar moeten kinderen loopen blijven.'
Dat klinkt heel bizar, als je bedenkt dat kinderen dat nu vanaf de luiertijd krijgen bijgebracht.


Verder worden op de volgende pagina's behandeld:
- Het wegmaken van vlekken
- Het doen van kleine herstellingen
- Allerlei:
Wespen en bijensteken moeten zoo spoedig mogelijk gewasschen worden met vliegende geest (= amoniak). Daarna moet men er voor korten tijd een nat lapje op leggen.
- Wanneer koopen we: 
winteraardappelen, Nieuwe haring of Garnalen...
- Hoe bewaart men:
Vleesch, Dranken, Het Wollen Wintergoed, Schaatsen...

U ziet: voor elk wat wils...


Ter verheffing van het volk is het boek tevens gevuld met 'Meesterwerken uit Hollands gouden eeuwen':


De Wijnproevers van Jacob Duck (geen familie...!) uit het Rijksmuseum
(niet meer dan maximaal één glas per dag?!)En dan hier het pronkstuk uit dit gedenkwaardige boek: De Maaltijd-kalender:

Vandaag, 15 april is het menu alsvolgt:
Gehakt
Worteltjes-bus (???)
Aardappelen
Griesmeelpudding
met bessenvla


Wij wensen u smakelijk eten!


Oh ja, er is nog een pagina 'Voor Dierenvrienden'.
Met tips voor kippenliefhebbers (van Rheumatiek tot Veerenplukken en Windeieren), alsmede iets algemeens voor de verzorging van katten en honden.Tenslotte de pagina met de uitleg van alle symboliek:


'En tenslotte vangt de vijfde pagina aan met een versierde hoofdletter, waarbij ornamentaal verwerkt is rijksappel en scepter, symbolen van de Koninklijke waardigheid.'


Te koop bij Tureluur voor € 25,00


Geen opmerkingen:

Een reactie posten