Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zondag 4 april 2010

De helden van den opstand in 1572, door W.J.Hofdijk


"Geschetst voor `t Jonge Nederland". Met 6 gekleurde platen.

Buys:
"Niet zoo ernstig van levens-opvatting als Coornhert en met minder orde en regel in zijne zaken; meer geleerd staatkundige, maar minder genie; vrij prikkelbaarder voor de uiterlykheden der waereld, en gants niet buiten den invloed van sterke zinnelyke neigingen - was Buys, bij al dit verschil, echter Coornherts gelijke in betrouwen op den Prins, en in stellige verwachting dat alleen deze als de verlossende Richter in Israël kon optreden."

Treslong:
"Misschien was hy van geboorte een Brielenaar - zijn vader bekleedde jaren lang het ambt van Baliuw in den Briel - maar zeker is het dat hy van aart en gezindheid een voortreffelyk Hollander heeten mocht ....."

Marnix:
"Heer van Mont-Sint-Aldegonde, Souburg en Touwink.
Dat ook de versneden ganzenschacht in de zestiende eeuw een vlijmend wapen was - een scherp zwaard niet alleen, dat diepe wonden weet te slaan, maar een spits-puntige pijl bovendien, die het doel weet te treffen in het hart, en er dóor en dóor kan gaan - zo iemant dat heeft bewezen, het was de rijk begaafde Heer van Sint-Aldegonde."

Boysot:
"Was ooit iemant gerechtigd om de dichterlijke schepping der heidenen en kabalisten - den goeden genius, den persoonlyken beschermgeest, als bewaar-engel den ouden christendomme binnengesmokkeld - op gezach eener wondervolle ervaring tot een geloofspunt te verheffen, dan mocht het deze strijdbare held der Zeeuwsche wateren wel geweest zijn."

Van der Werff:
"Van burgelyke afkomst, was zijn bloed geadeld door de martelaars-kroon. Zijn vader, de zeemtouwer Adriaen Maertens Vermeer, was het christendom naar Doopsgezinde opvatting toegedaan, en trad ook buiten Leyden als leeraar onder zijn geloofsgenoten op.
Het Keizerlyk plakaat van 1535, tegen de onzinnige Wederdoopers - al te moedwillig met de zachtzinnige volgers van Menno verward - schrikte hem niet af van hetgeen hy in zich als roeping gevoelde. Dat kostte hem het lijf: twee jaren later te Haarlem gevangen genomen, bezegelde hy er zijn geloofstrouwe met zijn bloed."

alkmaar:col5:dat15041 :: Regionaal Archief Alkmaar
Over W.J. Hofdijk is niet erg veel bekend, terwijl hij in zijn tijd toch een gevierd historicus was.
Geboren te Alkmaar in 1816 werd hij onderwijzer en ook klerk, alsmede enkele jaren vrij kunstenaar.
In 1851 werd hij leraar aan het Amsterdams Gymnasium.
Dat bleef hij tot zijn 70ste jaar in 1886.
Hij was een veelschrijver en overleed te Arnhem in 1888.
De boven- en onderstaande portretten komen uit het Alkmaars archief.

alkmaar:col5:dat15039 :: Regionaal Archief Alkmaar
Uitgave: D. Noothoven Van Goor te Leiden, jaar van uitgave onbekend, maar misschien is 1872 een goede gok? (300-jarige herdenking?).
Ik heb het sterke vermoeden dat het boek is voorzien van een nieuwe kaft (gemarmerde hard cover met linnen rug). Er zijn verscheidene restauraties aan het boek verricht.
216 pagina`s, alsmede 6 gekleurde platen, enkele nog met beschermend vloepapier.

(verkocht)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten