Zoeken in deze blog

Welkom op deze weblog

"Een uit de hand gelopen hobby"
"Kent u die uitdrukking?" zou dominee Gremdaat zeggen!

Via de volgende link kunt u de volledige lijst vinden van de boeken die ik in de verkoop heb:


Daarnaast echter zijn er altijd boeken die ik graag in mijn privé bezit houd.

Het leek mij leuk om iets meer te laten zien van de boeken die ik interessant vind. Vanwege de speciale uitgave, de interessante inhoud, de schitterende band of de prachtige illustraties.

Daarvandaan dus....

En misschien laat ik u af en toe ook wel mee genieten van mijn literaire aspiraties, in proza of poezie.
Of plaats ik een afbeelding van mijn eigen schilderkunst!

Veel plezier!

Follow RolandWitte on Twitter


.

zondag 25 april 2010

Toon Hermans

De gemeente Sittard heeft dit jaar 2010 uitgeroepen tot Toon-jaar. Dat jaar begint vandaag 25 april. Dat alles omdat Toon Hermans 10 jaar geleden overleed.

In dat kader is het wel leuk om u iets te laten zien dat ik vond in een boek (welk boek ben ik vergeten, maar waarschijnlijk was het wel een boek van Toon Hermans?).



Het briefje is gericht aan Mejuffrouw W.A. Bakels, Hugo de Vrieslaan 37 I te Amsterdam.

Aan de achterzijde staat het toenmalige adres van Toon in Zandvoort,
Boulevard Paulus Loot 91.

De dag en maand is op het poststempel niet leesbaar, maar het jaar komt in ieder geval overeen met de datering in de brief.


De tekst is alsvolgt:

Toon Hermans Zandvoort 9-7-63

Geachte juffrouw

Uw briefkaart kwam bij mij
binnen. Zelf behandel ik de
verzending der boekjes niet,
doch de Heer N. Grijpink te Nij-
megen, Augustijnenstraat 47.
Ik heb dus kaart en postwissel
in eerste instantie hem toe-
gezonden en het verbaasd (!) mij
dat U het boekje niet heeft ont-
vangen. Ik heb hem nu direct ter
reclame medegedeeld en ver-
wacht, dat hij U onmiddelijk (!)
zult (!) antwoorden en het boekje
toezenden

Hoogachtend
Toon Hermans


Dat we hier met een fan te doen hebben wordt ook duidelijk uit het feit dat in de enveloppe ook een gedicht van Toon Hermans zat, dat staat afgedrukt in De Telegraaf van 14 december 1981.
Het gedicht werd door Toon gemaakt speciaal voor het kerstprogramma rond het vertrek van het voedseltransport naar Polen.
Als we de achterkant van het knipsel bekijken wordt duidelijk dat een en ander te maken had met de staat van beleg die door generaal Jaruzelski geproclameerd was.

Deze kant van het knipsel werkt als een soort tijdcapsule.
Want wie weet nu nog iets van die staat van beleg?
Maar bekijk ook eens het bericht over de politieman Henk K. uit Epe!
Pure poezie, beste mensen....

"Agent K. liep met zijn fiets
aan de hand in de binnenstad
van Deventer om een trai-
ningspak te kopen i.v.m. de
verjaardag van zijn verloof-
de, toen twee rennende man-
nen, achtervolgd door drie
anderen, zijn pad kruisten."
etc.


Voor diegenen die meer willen weten over het Toon-jaar:

of over Toon zelf, de volgende link brengt u waar u wezen wilt:

(verkocht)



Geen opmerkingen:

Een reactie posten